Η Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με τον Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση διοργανώνει την Πέμπτη 23 Μαρτίου (14.00 – 15.30), διαδικτυακή παρουσίαση με θέμα “Πρωτόκολλα και λογισμικό επικοινωνίας για το Δημόσιο | Οι προκλήσεις για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την επικοινωνία στα σύγχρονα περιβάλλοντα συνεργασίας”.

Η παρουσίαση διοργανώνεται στο πλαίσιο των δράσεων εκπαίδευσης, ενεργοποίησης και διάχυσης της τεχνογνωσίας που διαχειρίζεται το Τμήμα Συμμετοχικότητας και Ανοιχτών Δράσεων και αφορά στις ιδιαίτερες επικοινωνιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί και φορείς του Δημοσίου σε ζητήματα όπως:

  • Η ανάγκη συνεργασίας στο πλαίσιο σύνθετων -πολυσυμμετοχικών- σχημάτων για την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων δημοσίου συμφέροντος.
  • Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για ασφάλεια στην επικοινωνία, και για την εξασφάλιση «ιδιοκτησίας» και προστασίας των δεδομένων του δημοσίου. Στο ίδιο πλαίσιο θα συζητηθούν σχετικές πρωτοβουλίες και λύσεις από Δημόσιους οργανισμούς της Γαλλίας, της Γερμανίας, και του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον θα γίνει αναφορά στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά τις ασφαλείς real-time επικοινωνίες για τον Δημόσιο τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες και τη φόρμα εγγραφής μπορείτε να βρείτε στο: https://events.grnet.gr/e/matrix