Σχετικά

O Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV innoHUB υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς δημόσιων υπηρεσιών που βασίζονται σε προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες (AI, ML, IoT, Blockchain, HPC), με ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτά πρότυπα. Το digiGOV innoHUB είναι έργο που συντονίζει το ΕΔΥΤΕ.

O GR digiGOVinnoHUB στοχεύει να αναπτύξει ένα οικοσύστημα φορέων ψηφιακού μετασχηματισμού προωθώντας την καινοτομία στη Δημόσια Διοίκηση με άξονα την Εθνική Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr. Όλα τα πιλοτικά έργα του GR digiGOV-innoHUB θα υλοποιηθούν με χρήση ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών προτύπων, ενώ ο πηγαίος κώδικας των έργων με όλη την τεκμηρίωση θα είναι διαθέσιμος με την άδεια European Union Public License(EUPL) στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους επαγγελματίες της ανοιχτής-ψηφιακής διακυβέρνησης Joinup.

Εταίροι:

Στρατηγικοί Εταίροι