Καθώς περνάμε ταχύτατα στην εποχή τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, οι Εφαρμογές Τεχνολογιών Κατανεμημένου Καθολικού, η Μηχανική Μάθηση, η Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων, προκύπτουν νέες προκλήσεις για τη δημιουργία των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών του αύριο.  Η συμμετοχική καταγραφή τέτοιων προκλήσεων από ανθρώπους που τις γνωρίζουν μέσα από την εργασία τους στο δημόσιο τομέα, την αγορά, τα πανεπιστήμια και την κοινωνία έχει μεγάλη αξία στην προσπάθεια του Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV-innoHUB να αναπτύξει μια νέα γενιά δημόσιων υπηρεσιών αξιοποιώντας προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και προωθώντας την ανοιχτή καινοτομία στη δημόσια διοίκηση. 

Σας προσκαλούμε να καταγράψετε προκλήσεις και ανάγκες σύμφωνα με τους στόχους του Κόμβου, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες του gov.gr, του eugo.gov.gr και το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.