Το Εθνικό Παρατηρητήριο Διαλειτουργικότητας (NIFO) δημοσίευσε την τελευταία σειρά των δημοφιλών ενημερωτικών δελτίων του σχετικά με τις ψηφιακές δημόσιες διοικήσεις. Τριάντα μία ευρωπαϊκές χώρες από έχουν υποβάλει έκθεση σχετικά με το καθεστώς ψηφιακής μετατροπής των δημόσιων διοικήσεών τους.  

digital

Τα ενημερωτικά δελτία παρέχουν επισκόπηση των κυριότερων εξελίξεων και προόδου όσον αφορά την ψηφιοποίηση και τη διαλειτουργικότητα σε μια συγκεκριμένη αντίστοιχη χώρα. Παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μέλη των δημόσιων διοικήσεων στην ΕΕ και τους πανεπιστημιακούς που εργάζονται σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, ψηφιοποίησης και διαλειτουργικότητας. 

Δίπλα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία), μαζί με την Ουκρανία, περιλαμβάνονται στην έκδοση του 2023. 

Όπως και τα προηγούμενα έτη, κάθε χώρα διαθέτει συνοδευτικό ενημερωτικό γράφημα που συνοψίζει το λεπτομερές ενημερωτικό δελτίο. Ένα νέο χαρακτηριστικό από το τρέχον έτος είναι ένα παράρτημα που παρέχει μια συνοπτική ενημέρωση του καθεστώτος μιας χώρας στα βασικά θέματα: 

  • Διαλειτουργικότητα και διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες, 
  • Καινοτόμος χρήση των τεχνολογιών από τον δημόσιο τομέα, και 
  • Κοινή χρήση δεδομένων (π.χ. ανοικτά δεδομένα, χώροι δεδομένων, αρχή «μόνον άπαξ»). 

Παραδοσιακά, διατίθεται επίσης ειδικό ενημερωτικό δελτίο για την ΕΕ εν γένει. Σε αυτό, οι αναγνώστες μπορούν να αποκτήσουν μια επισκόπηση όλων των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τις ψηφιακές δημόσιες διοικήσεις και τη διαλειτουργικότητα που αναλαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα ενημερωτικά δελτία θα συμπληρωθούν από την έκδοση του 2023 της έκθεσης προόδου σχετικά με την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και τη διαλειτουργικότητα. Η έκθεση αυτή αναμένεται να δημοσιευθεί από το NIFO τον Σεπτέμβριο του 2023 και παρέχει μια πιο υψηλού επιπέδου επισκόπηση των κύριων εξελίξεων και τάσεων 31 χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του NIFO. 

Άλλες ενδιαφέρουσες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνουν την ανάλυση του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) (που παρακολουθεί την πρόοδο των χωρών της ΕΕ στις προσπάθειες ψηφιοποίησης) και της έκθεσης αναφοράς για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 35 ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. 

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στη σελίδα επισκόπησης των ενημερωτικών δελτίων.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/