Στις 31 Μαΐου–1 Ιουνίου, η πρώτη σύνοδος κορυφής του Δικτύου EDIH ένωσε με επιτυχία στις Βρυξέλλες περισσότερους από 400 συμμετέχοντες που συμμερίζονται τον στόχο της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλη την Ευρώπη.

Με την υποστήριξη του Digital Transformation Accelerator (DTA), η εκδήλωση ήταν μια μοναδική ευκαιρία για περισσότερους από 200 κόμβους ψηφιακής καινοτομίας από 30 χώρες σε όλη την Ευρώπη να συνδεθούν και να μοιραστούν τη γνώση. Εκπρόσωποι του EDIH, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και εμπειρογνώμονες από την κοινότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού αντάλλαξαν τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές τους σχετικά με το πώς να βοηθήσουν καλύτερα τις ΜΜΕ να επιτύχουν τους ψηφιακούς τους στόχους.

Εκπρόσωποι από τους κόμβους του δικτύου παρέδωσαν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για καινοτόμα έργα και έδειξαν πώς οι τεχνολογίες τους ενισχύουν τις εγχώριες επιχειρήσεις. Επιπλέον, τέσσερις ομάδες εργασίας επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα θέματα με στόχο τη διεύρυνση της επιρροής του Δικτύου EDIH, τόσο εντός διαφόρων τομέων όσο και διασυνοριακά. Οι συμμετέχοντες απέκτησαν επίσης πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τις επιτυχημένες συνεργασίες μεταξύ των κόμβων μέσω συζητήσεων σε πάνελ με μεγάλη συμμετοχή.

Εκτός από την παροχή τεχνολογιών αιχμής και την ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΜΕ και του δημόσιου τομέα, έγινε φανερό κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής ότι οι κόμβοι του δικτύου αναδεικνύονται ως σημαντικοί παίκτες στα περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας. Η Ιταλία, για παράδειγμα, έχει διαθέσει περίπου 33,5 εκατομμύρια ευρώ για τη συγχρηματοδότηση των EDIHs. Το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Απασχόλησης της Ιρλανδίας ηγείται του τοπικού προγράμματος EDIH μέσω της Enterprise Ireland με στόχο να βοηθήσει περισσότερες από 9.000 εταιρείες.

Ο Thierry Breton, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, τόνισε το όραμα της ΕΕ για την ψηφιακή προώθηση που στοχεύει να υποστηρίξει το Δίκτυο EDIH, δηλώνοντας ότι: «Μαζί με τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα εργαστούμε για ψηφιακές πολιτικές, βοηθώντας τις ΜΜΕ να βελτιώσουν τις τεχνολογίες και να προωθήσουν την ΕΕ συνδεσιμότητα και ασφαλείς ψηφιακές υποδομές. Αυτοί οι στόχοι θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας για ένα ασφαλέστερο, βιώσιμο, πιο ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό ψηφιακό περιβάλλον».

Οι διαφάνειες παρουσίασης , η ατζέντα και οι βιντεοσκοπήσεις των συνεδριών, είναι διαθέσιμες εδώ

Πηγή άρθρου: https://european-digital-innovation-hubs.ec.europa.eu/