Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DG DIGIT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και τη διαλειτουργικότητα, μια σημαντική δημοσίευση στο Εθνικό Παρατηρητήριο Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (NIFO) .

Η έκδοση του 2023 δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών για να διευκολύνουν το ταξίδι τους προς έναν πιο ψηφιοποιημένο δημόσιο τομέα.

Κύρια ευρήματα

Σημαντικές πρόοδοι έχουν σημειωθεί στον τομέα της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας, της διαμόρφωσης πολιτικών για την ψηφιακή ετοιμότητα και της προσαρμογής λύσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά κοινά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της κατανόησης της σημασίας της διαλειτουργικότητας, καθώς και της επείγουσας ανάγκης να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ ομάδων και να αντιμετωπιστούν θέματα τεχνικής διαλειτουργικότητας.

Όσον αφορά την καινοτόμο χρήση τεχνολογιών από τις δημόσιες διοικήσεις, οι προσεγγίσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και τη GovTech είναι αρκετά διαφορετικές και ετερογενείς. Αυτό συχνά εξαρτάται από την ψηφιακή ωριμότητα των ευρωπαϊκών χωρών, ειδικά για την GovTech που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο υιοθέτησης.

Όσον αφορά την κοινή χρήση δεδομένων , οι δημόσιες διοικήσεις έχουν αναπτύξει καινοτόμους τρόπους κοινής χρήσης δεδομένων, κυρίως μέσω της δημιουργίας νέων προηγμένων υποδομών δεδομένων, όπως πλατφόρμες δεδομένων και χώροι δεδομένων. Παρά αυτές τις πρωτοβουλίες, η κύρια πρόκληση παραμένει η πραγματική κοινή χρήση και χρήση δεδομένων. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η έλλειψη διαλειτουργικότητας, ο φόβος των ενδιαφερομένων να παρέχουν ή να ανοίξουν δεδομένα, την έλλειψη αποτελεσματικότητας στη συλλογή δεδομένων, την απουσία πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων και διαφορετικές ποιότητες δεδομένων.  

Η έκθεση παρουσιάζει ψηφιακές πρωτοβουλίες γύρω από τα θέματα:
–  Διαλειτουργικότητα και διαλειτουργικές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες,
– Καινοτόμος χρήση τεχνολογιών από τον δημόσιο τομέα και

– Κοινή χρήση δεδομένων στην Ευρώπη.

Οι πρωτοβουλίες αυτές υλοποιήθηκαν από 31 ευρωπαϊκές χώρες Η έκθεση προσδιορίζει πλαίσια αναφοράς, αξιόλογες βέλτιστες πρακτικές και πιθανούς τομείς βελτίωσης για τις ευρωπαϊκές χώρες.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, ρίξτε μια ματιά στην πλήρη αναφορά ή επισκεφθείτε τη σελίδα του NIFO στο Joinup !

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu