Η ομάδα DTA είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την κυκλοφορία ενός ενημερωτικού εγγράφου Συχνών Ερωτήσεων στο Εργαλείο αναφοράς Βασικού Δείκτη Απόδοσης (KPI).

Αυτός ο πόρος στοχεύει να απαντήσει σε ερωτήματα των χρηστών και να παρέχει ουσιαστική καθοδήγηση για την αποτελεσματική χρήση του εργαλείου. Είναι προσβάσιμο μέσω της ενότητας Knowledge Hub Guidance Documents στην πύλη Δικτύου EDIH, το έγγραφο προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με διάφορες πτυχές του εργαλείου για KPI.

Οι Συχνές Ερωτήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, χωρισμένο σχολαστικά σε τέσσερις ενότητες για ευκολία πλοήγησης: Πλαίσιο και Μεθοδολογία KPI, Ορισμοί, Τεχνικές πτυχές του Εργαλείου KPI και Απαιτήσεις και περιορισμοί που σχετίζονται με την αναφορά.

Το Δίκτυο EDIH δεσμεύεται να παρέχει εξαιρετική υποστήριξη και καθοδήγηση στα μέλη του. Σε περίπτωση που προκύψουν περαιτέρω ερωτήσεις, η ομάδα DTA παραμένει διαθέσιμη για να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το Εργαλείο αναφοράς KPI. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με την ομάδα μέσω email στη διεύθυνση support@edihnetwork.eu .

Πηγή άρθρου: https://european-digital-innovation-hubs.ec.europa.eu/