Την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023, η ΕΔΥΤΕ και ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV innoHUB – συνδιοργάνωσαν μια σημαντική εκδήλωση με τίτλο “Συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID) και ο κανονισμός eIDAS”. Η εκδήλωση, που διεξήχθη διαδικτυακά, είχε ως στόχο να εξετάσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται με την υλοποίηση του κανονισμού 910/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστού και ως eIDAS.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Δρ. Παναγιώτης Ριζομυλιώτης, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτούργησε ως ομιλητής εκ μέρους της ΕΔΥΤΕ. Ο Δρ. Ριζομυλιώτης είναι γνωστός για το έργο του στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και της Κρυπτογραφίας, ενώ εργάζεται επίσης ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας για το European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). Έχοντας υπηρετήσει για 7 χρόνια ως μέλος της ολομέλειας της Ανεξάρτητης Αρχής για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), ο Δρ. Ριζομυλιώτης είναι ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον τομέα αυτόν.

Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στον κανονισμό eIDAS και ιδιαίτερα στο τμήμα που αφορά την ηλεκτρονική αναγνώριση και την ηλεκτρονική ταυτότητα. Συζητήθηκε η υιοθέτηση συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτότητας από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού (eIDAS 2.0) και η εισαγωγή του EU Digital (EUDI) Wallet για τη διαχείριση της ταυτότητας από τους ευρωπαίους πολίτες. Ο Δρ. Ριζομυλιώτης παρουσίασε τα προβλήματα και τις προοπτικές που ανοίγονται με την εφαρμογή αυτών των συστημάτων, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν τον τομέα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονταν τα εξής θέματα:

  • Εισαγωγή στον κανονισμό eIDAS: Ο Δρ. Ριζομυλιώτης παρουσίασε μια εισαγωγή στον κανονισμό eIDAS και εξήγησε τη σημασία του για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.
  • Τα συστήματα eID κατά eIDAS και ο ρόλος τους στον κόμβο eIDAS: Αναλύθηκε η λειτουργία και ο ρόλος των συστημάτων eID κατά τον κανονισμό eIDAS, καθώς και η συμβολή τους στον κόμβο eIDAS.
  • Η κατάσταση των συστημάτων eID στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα: Παρουσιάστηκε η υιοθέτηση των συστημάτων eID στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην κατάσταση στην Ελλάδα.
  • Η αναθεώρηση του κανονισμού (eIDAS 2.0), η υιοθέτηση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού από τα κράτη μέλη και ο στόχος της αυτο-κυρίαρχης ταυτοποίησης (self-sovereign identification, SSI): Εξετάστηκε η προοπτική της αναθεώρησης του κανονισμού eIDAS, με ειδική αναφορά στην εισαγωγή του ηλεκτρονικού πορτοφολιού και την αυτο-κυρίαρχη ταυτοποίηση.
  • Προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης: Συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στον τομέα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Η εκδήλωση προσέλκυσε επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους από τον χώρο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Τεχνολογίας Πληροφορικής και της Ασφάλειας, καθώς και εκπροσώπους από κυβερνητικούς φορείς και ακαδημαϊκούς ερευνητές.

Συνολικά, η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχε με ξεχωριστή παρουσίαση για τα επόμενα βήματα στη χώρα μας η προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ) , Αγγελική Μπαλλού, αποτέλεσε μια ευκαιρία για τη συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και τον κανονισμό eIDAS, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για την προώθηση της ψηφιακής ασφάλειας και της διακυβέρνησης.

Δείτε ολόκληρη την διαδικτυακή παρουσίαση :

Παρουσίαση Δρ. Παναγιώτη Ριζομυλιώτη (pdf)