Ο όρος «δημόσια διακυβέρνηση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι ρόλοι των ενδιαφερόμενων μερών, των φορέων και των δημόσιων λειτουργών είναι οργανωμένοι, διαρθρωμένοι και διοικούνται με στόχο την ενίσχυση των βασικών κρατικών λειτουργιών και τη διασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών.

Πρόσφατα, η δημόσια διακυβέρνηση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και των αναδυόμενων τεχνολογιών. Στις 19 Ιουνίου 2023 δημοσιεύθηκε μια έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού στη δημόσια διακυβέρνηση, προκειμένου να αποφέρει οφέλη δημόσιας αξίας που προωθούν την ευημερία όλων των ανθρώπων και όλων των τμημάτων της κοινωνίας.

Αυτό γίνεται μέσω χαρτογράφησης των διαρθρωτικών ρυθμίσεων της δημόσιας διακυβέρνησης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ και του ρόλου της ψηφιακής τεχνολογίας σε αυτές και μέσω ανάλυσης των νέων στρατηγικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Η έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού στη δημόσια διακυβέρνηση κατέληξε στην ολοκλήρωση των βασικών εργασιών σχετικά με την εξέλιξη των μοντέλων δημόσιας διακυβέρνησης στην Ευρώπη από το 1945 έως το 2019 (Διερεύνηση του αντικτύπου του ψηφιακού μετασχηματισμού στη δημόσια διακυβέρνηση — Προϋπάρχοντα (δημόσια) μοντέλα διακυβέρνησης σε ολόκληρη την Ευρώπη) και τις εργασίες που άρχισαν να διερευνούν την προοπτική της κοινότητας (Διερεύνηση του αντικτύπου του ψηφιακού μετασχηματισμού στη δημόσια διακυβέρνηση — Μια κοινοτική προοπτική) και τα τρία αυτά έγγραφα από κοινού αποτελούν τη βάση για το έργο που πρέπει να γίνει για τη δημόσια διακυβέρνηση στο μέλλον.

Διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ!

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu