Σε μια πρόσφατη συνεδρία του Café του GovTech4all, τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία GovTech4all εξέτασαν τις στρατηγικές και τις πιθανές προκλήσεις για την αναζήτηση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και λύσεων που μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που θέτει ο δημόσιος τομέας.

Το GovTech Startup Challenge για καινοτόμες προμήθειες είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα GovTech4all για να δοκιμάσει μια ανοιχτή διαδικασία καινοτομίας και καινοτόμες προμήθειες σε διασυνοριακό ευρωπαϊκό επίπεδο. Έξι τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις έχουν πλέον παρουσιάσει τις προκλήσεις τους και η ανοιχτή πρόσκληση για εύρεση αντίστοιχων νεοφυών επιχειρήσεων έχει ξεκινήσει.

Καθορισμός Scouting Strategy 

Η Ana Lomba, αναλύτρια καινοτομίας από την Beta-i (η Beta-i είναι μια συνεργατική εταιρεία συμβούλων καινοτομίας, ειδικοί στην επιτάχυνση καινοτομίας), ξεκίνησε ορίζοντας τη στρατηγική του scouting ως μια συστηματική προσέγγιση για τον εντοπισμό και την ενασχόληση με πιθανές καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις ή λύσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας. Περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας, την αξιολόγηση πιθανών υποψηφίων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων για να εξασφαλιστεί η επιλογή των καταλληλότερων λύσεων. Επιπλέον, η σημασία της δημιουργίας ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος όπου οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να ευδοκιμήσουν και να συνεργαστούν.

Πλοήγηση σε πρωτοβουλίες και startups με ακρίβεια και υποστήριξη

Η στρατηγική scouting περιλαμβάνει μια σειρά βημάτων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού ευθυνών, της προετοιμασίας ενός χρονοδιαγράμματος, της πρόβλεψης των κινδύνων και των προκλήσεων και της ανάπτυξης μεθόδων διάδοσης για την αποτελεσματική προσέγγιση του κοινού-στόχου. Η διαδικασία ξεκινά με εσωτερικές προσπάθειες ανίχνευσης, αξιοποιώντας υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και δίκτυα για τον εντοπισμό πιθανών υποψηφίων. Επιπλέον, οι συνεργασίες και οι συνεργασίες είναι απαραίτητες για την επέκταση της εμβέλειας και την πρόσβαση σε διάφορα δίκτυα.

Το χρονοδιάγραμμα που παρέχεται περιγράφει βασικά ορόσημα, όπως η έναρξη του  ανοιχτού καλέσματος, η φάση πριν από την εφαρμογή και η διαδικασία μετατροπής εκκίνησης. Κάθε φάση σχεδιάζεται προσεκτικά για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εκτέλεση και η μέγιστη συμμετοχή. Η επικοινωνία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε όλη τη διαδικασία, με τακτικές ενημερώσεις και υπενθυμίσεις για να προσελκύσουν πιθανούς αιτούντες και να τους καθοδηγήσουν στη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Η στρατηγική τονίζει τη σημασία της υποστήριξης των startups καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ιδιαίτερα κατά τη φάση της επίσημης αίτησης. Οι συνεργασίες με δήμους και οι ειδικοί μηχανισμοί υποστήριξης στοχεύουν στην άμβλυνση των ανησυχιών και στη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που πλοηγούνται στο τοπίο του δημόσιου τομέα.

Στρατηγικό Σχέδιο Διάδοσης

Κεντρική θέση στη στρατηγική του προσκοπισμού είναι η προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διάδοσης. Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει διάφορα κανάλια επικοινωνίας και τακτικές για την αποτελεσματική προσέγγιση πιθανών startups και παρόχων λύσεων. Από τα πρότυπα email έως τα συμβάντα ροής, η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία πολλαπλών σημείων επαφής για την αλληλεπίδραση και την ενημέρωση του κοινού-στόχου.

Το χρονοδιάγραμμα που παρέχεται στη συνομιλία περιγράφει έναν δομημένο οδικό χάρτη για τη διαδικασία του προσκοπισμού. Από το άνοιγμα της πρόσκλησης για startups έως την επίσημη φάση της αίτησης, κάθε βήμα σχεδιάζεται σχολαστικά για να διασφαλιστεί η έγκαιρη εκτέλεση και η μέγιστη συμμετοχή. Αυτό το σαφές χρονοδιάγραμμα παρέχει ένα πλαίσιο για τα ενδιαφερόμενα μέρη να ευθυγραμμίσουν αποτελεσματικά τις προσπάθειες και τους πόρους τους.

Η επικοινωνία αναδεικνύεται ως ένα επαναλαμβανόμενο θέμα σε όλη τη στρατηγική του προσκοπισμού. Οι τακτικές ενημερώσεις, οι υπενθυμίσεις και οι εξατομικευμένοι μηχανισμοί υποστήριξης έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν τους πιθανούς αιτούντες αφοσιωμένους και ενήμερους. Αυτή η προληπτική προσέγγιση επικοινωνίας στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες, να απαντήσει σε ερωτήσεις και να καθοδηγήσει αποτελεσματικά τις νεοφυείς επιχειρήσεις στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Ενίσχυση του αντίκτυπου μέσω στρατηγικών συνεργασιών

Οι συνεργασίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εμβέλειας και του αντίκτυπου των προσπαθειών προσκοπισμού. Αξιοποιώντας υπάρχοντα δίκτυα και συνεργαζόμενη με εξωτερικούς εταίρους, η πρωτοβουλία μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια ευρύτερη ομάδα startups και παρόχων λύσεων. Αυτή η συλλογική προσέγγιση ενισχύει την ποικιλομορφία, προωθεί την καινοτομία και ενισχύει το οικοσύστημα ως σύνολο. 

Στη συνεδρία του Café όλοι οι εταίροι τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας και της χρήσης των πλατφορμών τους για να βοηθήσουν τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις να φτάσουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή λύσεις που αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες προκλήσεις τους. 

Η προσέγγιση του GovTech4all για την ώθηση της καινοτομίας του δημόσιου τομέα

Τελικά, η στρατηγική scouting που περιγράφεται στη συζήτηση αντικατοπτρίζει μια ολιστική και στρατηγική προσέγγιση για την προώθηση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα. Συνδυάζοντας τη σαφήνεια, την προσμονή, την επικοινωνία και τη συνεργασία, η πρωτοβουλία στοχεύει στην προσέλκυση, τη συμμετοχή και την υποστήριξη των πιο υποσχόμενων startups και λύσεων. Αυτή η συντονισμένη προσπάθεια έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει πιεστικές προκλήσεις, να οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές και να ξεκλειδώσει νέες ευκαιρίες για κοινωνικό αντίκτυπο. Καθώς η πρωτοβουλία GovTech4all προχωρά, θα είναι συναρπαστικό να δούμε πώς αυτές οι στρατηγικές εκτυλίσσονται και συμβάλλουν στους ευρύτερους στόχους της καινοτομίας και του μετασχηματισμού στον δημόσιο τομέα.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/collection/govtechconnect/news/so-public-sector-has-challenge