Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στο Health & Wellness Hackathon που θα διεξαχθεί σε Αθήνα και Κρήτη 20 και 21 Απριλίου.

Στόχος του Hackathon είναι η ανάδειξη καινοτόμων εφαρμογών για τη βελτίωση διαδικασιών και υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας και Ευεξίας στον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στο Health & Wellness Hackathon μπορούν να συμμετέχουν ΜΜΕ, νεοσύστατες επιχειρήσεις, ομάδες δημόσιων υπαλλήλων, ερευνητών, φοιτητών, στελεχών εταιρειών, ή υπό ίδρυση εταιρειών.

Οι εταιρίες και ομάδες που θα διακριθούν θα λάβουν χρηματικά έπαθλα και δωρεάν προσφερόμενες υπηρεσίες.

Μπορείτε να υποβάλετετην αίτηση συμμετοχής σας έως τις 7 Απριλίου 2024 εδώ: https://ibo.crete.gov.gr/hackathon-2024-apply/ περιγράφοντας την ιδέα επίλυσης στις εξής θεματικές:

  • α) Αξιοποίηση του «Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας» στην υποβοήθηση της φροντίδας υγείας και την παρακολούθηση της κατάστασής της;
  • β) Ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης σε εφαρμογές διάγνωσης, θεραπείας και εκπαίδευσης στην ιατρική πράξη, 
  • γ) Πρόληψη και διαχείριση της υγείας των ηλικιωμένων και
  • δ) Έξυπνα συστήματα για την ανάπτυξη τουρισμού υγείας στην Κρήτη

Το Hackathon θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Απριλίου, με φυσική παρουσία ταυτόχρονα σε δύο έδρες:  

  • α) Κρήτη, στις εγκαταστάσεις του ITE στο Ηράκλειο και 
  • β) Αθήνα, στο κέντρο επιχειρηματικότητας «Κωνσταντίνος Μίχαλος» της Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α).  

Συνδιοργανωτές του διαγωνισμού είναι η Περιφέρεια Κρήτης, το ITE/Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Θερμοκοιτίδα/Επιταχυντής νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του Ε.Β.Ε.Α., ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευφυή Υγεία: Ιατρική Ακριβείας και Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας (smartHEALTH), ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση (GR digiGOV-innoHUB) και το Elevate Greece