Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο AIWorkshopGR24 , που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 στο κτήριο του Μύλου στην πόλη της Λάρισας το οποίο διοργανώνεται  από την  εταιρία Cogninn σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση (GR digiGOV-innoHUB).

Το συνέδριο έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει εστιασμένους διαλόγους σε βασικούς τομείς, στενά συνδεδεμένους με τις εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και τον αντίκτυπό τους στην αναδιαμόρφωση του τοπίου παραγωγής και των επιχειρησιακών διαδικασιών σε αυτούς τους κλάδους. (#AIWorkshopGR24) 

Το #AIWorkshopGR24 έχει οργανωθεί σε διάφορες θεματικές ενότητες όπως η βιομηχανία, η αγροκτηνοτροφία, η υγεία, η εκπαίδευση στις οποίες θα διεξαχθούν παρουσιάσεις και συζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή της ΤΝ σε κάθε τομέα.

Σκοπός του AI Workshop είναι να συμμετέχουν επαγγελματίες από διάφορους επιχειρηματικούς και δημόσιους φορείς από όλη την Ελλάδα για την συζήτηση και ανάδειξη των ευκαιριών που προσφέρει η ΤΝ για βελτίωση των επιχειρήσεων αλλά και της δημόσιας διοίκησης. Κάθε ενότητα θα παραδοθεί με ολοκληρωμένο τρόπο, εστιάζοντας σε βασικές προτάσεις, σε πραγματικές εφαρμογές και δια δραστικά στοιχεία. Το AI Workshop θα ενσωματώσει περιπτωσιολογικές μελέτες, ομαδικές δραστηριότητες με δυνατότητα δια δραστικών συζητήσεων για να διευκολυνθεί η μάθηση και να διασφαλιστεί ότι οι εφαρμογές της ΤΝ είναι κατανοητές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε λύσεις βαθιάς μάθησης που μπορεί να προσφέρει λύσεις ακριβείας σε διαφόρων τύπων δεδομένων όπως είναι οι εικόνες, τα κείμενα και οι αριθμοί. Η ΤΝ είναι ένας ταχέως εξελισσόμενος τομέας με μεγάλη ζήτηση για ειδικευμένους επαγγελματίες. 

Το AI Workshop μπορεί να παρέχει πρακτική εμπειρία σε τεχνολογίες ΤΝ, βοηθώντας τους επαγγελματίες συμμετέχοντες να έχουν πρακτική ενημέρωση παράλληλα με τη θεωρητική γνώση για την εφαρμογή της ΤΝ στον τομέα τους.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου https://ai-workshop.gr/