Καλώς ήρθατε στο GR digiGOV-innoHUB, τον Κόμβο Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και την Επιτάχυνση Ψηφιακών Δημόσιων Υπηρεσιών.

O GR digiGOV-innoHUB επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη νέας γενιάς Δημόσιων Υπηρεσιών για την Κεντρική Διοίκηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, χρησιμοποιώντας προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες (AI, Blockchain, IoT, mobile Internet, Cloud & High Performance Computing (HPC), κτλ.) και την τεχνογνωσία των κορυφαίων φορέων έρευνας και καινοτομίας από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Λειτουργώντας ως μια ανοιχτή πλατφόρμα πειραματισμού και δοκιμών, θα διευκολύνει την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Όλα τα πιλοτικά έργα του GR digiGOV-innoHUB θα υλοποιηθούν με χρήση ανοιχτών προτύπων και ανοιχτού κώδικα και ο πηγαίος κώδικας των έργων με όλη την τεκμηρίωση θα είναι διαθέσιμος με την άδεια ανοιχτού κώδικα European Union Public License(EUPL) στο Joinup.

Εταίροι

Στρατηγικοί Εταίροι