Η διαβούλευση για τη συνεργατική ανάδειξη προκλήσεων άρχισε με την ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων και συνεχίστηκε μέσα από την καταγραφή υλικού από συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους να συνεργαστούν με τον GR digiGOV-innoHUB δημόσιους φορείς.

 Όσες προκλήσεις συγκεντρώθηκαν από την ανοιχτή πρόσκληση και τις συνεντεύξεις τέθηκαν σε συμβουλευτική αξιολόγηση, μέσα από ανοιχτή διαδικασία με ερωτηματολόγιο, για τη σπουδαιότητα (βαρύτητα), την εφικτότητα και τον αντίκτυπο που θα έχει η όποια τεχνολογική αντιμετώπιση της κάθε πρόκλησης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

H δημόσια διαβούλευση συνεχίζεται με εστίαση στο αποτέλεσμα αυτής της συμβουλευτικής  αξιολόγησης με στόχο την παροχή περαιτέρω ποιοτικής ανατροφοδότησης για κάθε πρόκληση. Τα σχόλια που θα κατατεθούν σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής αξιολόγησης, θα αναλυθούν από επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Κόμβου κατά τη διαδικασία της προτεραιοποίησης των πιο σημαντικών προκλήσεων.

Για κάθε πρόκληση μπορείτε να δείτε τη συνολική βαθμολογία* που συγκέντρωσε κατά τη συμβουλευτική αξιολόγηση πάνω στα 3 κριτήρια και να καταθέσετε προτάσεις που κατά τη γνώμη σας θα βελτιώσουν τη διατύπωσή της ως προς την αναγκαιότητα, την επιδραστικότητα και την εφικτότητα.

*Οι βαθμολογίες προκύπτουν από προηγούμενη διαδικασία του κόμβου καινοτομίας, επί 30 ολοκληρωμένων υποβολών σε δημοσιοποιημένο σε αυτόν τον ιστότοπο ερωτηματολόγιο.


1 Ψηφιακός βοηθός παροχών


Αναγκαίο: 4.03, Επιδραστικό: 4.17, Εφικτό: 4.20

Digital assistant (ΒΟΤ) που θα παρείχε την απαραίτητη, βασική ενημέρωση των πολιτών για θέματα παροχών Το Υπουργείο Ανάπτυξης δέχεται πληθώρα ερωτημάτων από τους πολίτες για διάφορα θέματα, ενώ υποχρεούται να ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τις σύνθετες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που διατίθενται προς αυτόν από το Υπουργείο. Δεδομένης της υποστελέχωσης των υπηρεσιών και της ταυτόχρονης αύξησης των αιτημάτων, είναι αδύνατον να διεκπεραιωθούν όλα τα αιτήματα έγκαιρα. Παράλληλα, η παρουσίαση των πληροφοριών μέσω των ιστοτόπων, κάνει συχνά τον εντοπισμό της κατάλληλης πληροφορίας δύσκολη, ιδιαίτερα για τους λιγότερο εξοικειωμένους με τα ψηφιακά μέσα. Πως μπορούν να παρέχονται προσωποποιημένες υπηρεσίες προς τους πολίτες και να βελτιωθεί η αλληλεπίδραση τους με τους ιστοτόπους των υπηρεσιών αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές, ώστε να παρέχετε έγκυρη πληροφόρηση, εύκολα και αποτελεσματικά, βελτιώνοντας για την γενικότερη ψηφιακή εμπειρία των χρηστών; Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας digital assistant (ΒΟΤ) που θα παρείχε την απαραίτητη, βασική ενημέρωση των πολιτών για θέματα παροχών που δικαιούνται και θα τους βοηθάει να βρουν την κατάλληλη πληροφορία / υπηρεσία / το άτομο που θα λύσει το πρόβλημα τους. Πιθανή λύση: Δημιουργία ενιαίου μηχανισμού ΑΙ σε ρόλο DMS που θα αναλαμβάνει να υποδεχθεί αιτήματα, να τα δρομολογήσει στην αρμόδια ομάδα αποφάσεων, να παρέχει σχετικές συμβουλές για την απόφαση και να κοινοποιεί τα αποτελέσματα.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


2 Ταυτοποίηση εγγράφωνΑναγκαίο: 3.53, Επιδραστικό: 3.43, Εφικτό: 3.40

Χρήση  blockchain, παρέχοντας τη δυνατότητα ταυτοποίησης ενός εγγράφου Η διακίνηση εγγράφων εντός του Υπουργείου Ανάπτυξης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του PAPYROS. Για την διεκπεραίωση των εγγράφων, απαιτείται σειρά ψηφιακών υπογραφών που δημιουργούν καθυστερήσεις και εμπλοκές στις διαδικασίες, ενώ υπάρχει μια συνεχής αμφισβήτηση της αμεροληψίας των κρατικών λειτουργών. Σε μεγάλο βαθμό έχει μεταφερθεί η ισχύουσα γραφειοκρατία ψηφιακά, ενώ οι συνεχείς κυβερνοεπιθέσεις θέτουν σε κίνδυνο το σύνολο των ψηφιακών εγγράφων. Πώς θα μπορούσαν οι αναδυόμενες τεχνολογίες να παρέχουν τα εχέγγυα εγκυρότητας των δημόσιων εγγράφων ενώ εξασφαλίζεται αποτελεσματικά και με ασφάλεια η διακίνηση τους μέσω των υφιστάμενων ψηφιακών καναλιών; Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Εκτιμάται ότι το blockchain, παρέχοντας τη δυνατότητα ταυτοποίησης ενός εγγράφου, θέτει τα εχέγγυα της εγκυρότητας του. Έτσι, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να δοκιμαστεί ως συστατικό του ΣΗΔΕ. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας blockchain και η ενσωμάτωση της στο DMS θα μπορούσε να διασφαλίσει την ακεραιότητα των παραγόμενων εγγράφων και τη διαφάνεια των αποφάσεων προς τους πολίτες.  

Σχολιάστε τη πρόκληση

<br>

3 Ψηφιακή υπογραφήΑναγκαίο: 3.70, Επιδραστικό: 3.57, Εφικτό: 4.33

Δημιουργία μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές, που θα δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς ψηφιακής υπογραφής Πλέον οι περισσότερες διαδικασίες που σχετίζονται με κατάθεση εγγράφων μπορούν να ολοκληρωθούν αποκλειστικά με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Υπάρχουν όμως διαδικασίες που απαιτούν ακόμα φυσική υπογραφή για την ολοκλήρωσή τους. Η διαδικασία της φυσικής υπογραφής οδηγεί σε συσσώρευση εγγράφων και χρονικές καθυστερήσεις. Λόγω της κινητικότητας τους ανώτερα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης είναι δύσκολο να υπογράψουν έγγραφα, πράγμα που επιφέρει καθυστερήσεις. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Για το συγκεκριμένο πρόβλημα προτείνεται η δημιουργία μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές, που θα δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς ψηφιακής υπογραφής ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει την αυθεντικοποίηση των εγγράφων. Με την ανάπτυξη αυτής της εφαρμογής εκτός από την εξασφάλιση χρόνου θα υπάρξει η δυνατότητα εύκολης διατήρησης ψηφιακού αρχείου διευκολύνοντας σε δεύτερο χρόνο και την εύκολη πρόσβαση των εγγράφων.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


4 Μικροαισθητήρες εντοπισμού οικονομικής παραβατικότηταςΑναγκαίο: 3.67, Επιδραστικό: 3.67, Εφικτό: 2.60

Αισθητήρες IoT  που θα παρέχουν ενδείξεις για συγκεκριμένα σημεία παρακολούθησης / ή εντοπισμού της παραβατικότητας Το Υπουργείο Ανάπτυξης νομοθετεί για θέματα που αφορούν μία πληθώρα θεμάτων (επενδύσεις, βιομηχανία, εμπόριο, καύσιμα, καταναλωτές, logistics, λαϊκές κα) και ενώ έχει και την αρμοδιότητα ελέγχου της τήρησης των διατάξεων δεν υπάρχει τόσο εκτεταμένος ελεγκτικός μηχανισμός ώστε να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν την υποχρέωση να ασκούν εποπτεία σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνει από βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέχρι λαϊκές αγορές. Όπως εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό είναι ανέφικτο να γίνονται συχνοί επιτόπιοι έλεγχοι για τυχόν παραβάσεις. Προκύπτει έτσι η ανάγκη ανάπτυξης ενός αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής της τήρησης των προβλέψεων του νομικού πλαισίου. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Για την ψηφιακή υποστήριξη του ελεγκτικού μηχανισμού για τις υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα μπορούσαν αναπτυχθούν αισθητήρες IoT που κάνουν χρήση των σύγχρονων δικτύων κινητής. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα τυποποίησης για να παρέχουν ενδείξεις για συγκεκριμένα σημεία παρακολούθησης / ή εντοπισμού της παραβατικότητας, ώστε να διευκολύνει τον προγραμματισμό και την εστίαση των ελέγχων.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


5 Εικονικοί χώροι εξυπηρέτησης


Αναγκαίο: 2.50, Επιδραστικό: 2.80, Εφικτό: 3.57

Εικονικοί χώροι συναντήσεων που θα είναι ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμοι για όλους τους χρήστες  με τεχνολογίες VR & AR Η πανδημία έπαιξε καταλυτικό ρόλο και τελικά έφερε μια νέα πραγματικότητα σε ολόκληρο τον πλανήτη, ανέδειξε τη δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής επικοινωνίας χρησιμοποιώντας εικονικούς χώρους συναντήσεων. Παρόλο που έχει πραγματοποιηθεί η ψηφιοποίηση την ελληνικής δημόσιας διοίκησης, η αλληλεπίδραση μεταξύ τον υπαλλήλων δεν είναι στα επίπεδα που θα έπρεπε ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτών από υπάλληλο και εν πολλοίς η επίσκεψη σε φυσική υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη. Πώς θα διαμορφωθεί το νέο πλαίσιο σύγχρονης επικοινωνίας, που να επιτρέπει την προσαρμογή σε πράσινες και βιώσιμες πολιτικές, να λαμβάνει υπόψη τα αυξημένα κόστη των μετακινήσεων, τις αυξημένες ανάγκες διεθνών συνεργασιών, την ανάγκη εξυπηρέτησης πολιτών και επενδυτών από όλη την Ελλάδα και πιθανόν και τον κόσμο και τη βελτίωση της εμπειρίας όλων των εμπλεκομένων, ενώ ταυτόχρονα θα προσομοιάζει με τον φυσικό χώρο ώστε να κάνει πιο φυσική την εξ αποστάσεως επικοινωνία; Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Για να φτάσει η τηλεργασία στο δημόσιο τομέα σε ένα επίπεδο εύκολης τηλεργασίας και ομαλής αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ των υπαλλήλων αλλά και ανάμεσα σε δημόσιο υπάλληλο – πολίτη, η χρήση εικονικών χώρων συναντήσεων που θα είναι ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμοι για όλους τους χρήστες ενδεχομένως αποτελούν μία ενδιαφέρουσα τεχνολογική προσέγγιση. Η ανάπτυξη αυτής της δυνατότητας θα βελτιώσει την εμπειρία των συμμετεχόντων ενώ θα επιτρέψει να μειωθούν τα κόστη των μετακινήσεων και θα δώσει ευελιξία στους ενδιαφερόμενους. Τέλος, θα ενισχυθεί η δυνατοτήτων των οργανισμών να μπορούν ευέλικτα να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας κυρίως και ένεκα των διεθνών συνεργασιών. Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι οι πλατφόρμες ενοποιημένων επικοινωνιών & συνεργασίας έχουν γίνει εύκολα προσβάσιμες σε όλους. Ο εμπλουτισμός τους με τεχνολογίες VR & AR προσφέρει νέες δυνατότητες. Ένα δόκιμο σενάριο χρήσης τους λόγου χάριν είναι δημιουργία ενός εικονικού κτηρίου του Υπουργείου και αντίστοιχα των αιθουσών του υποδοχής και συνεργασίας, εμπλουτίζοντας την εμπειρία των χρηστών σε σχέση με τις κλασσικές τηλεδιασκέψεις.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


6 Ενοποίηση ψηφιακής παρουσίας δημοσίων φορέωνΑναγκαίο: 3.77, Επιδραστικό: 3.77, Εφικτό: 3.00

Cloud Data management και μοντέλα δεδομένων με την αξιοποίηση τεχνολογιών ΑΙ για τους δημόσιους οργανισμούς ώστε να παρουσιάζουν μια ενοποιημένη εικόνα στο ψηφιακό περιβάλλον Με τον κατακερματισμό των εισερχομένων κονδυλίων, τη διάθεση τους παροδικά και ευκαιριακά σε διάφορες Διευθύνσεις καθώς και από τη έλλειψη νοοτροπίας ενιαίου δημόσιου οργανισμού υλοποιούνται συνεχώς ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα (ΟΠΣ) αμφίβολης αξίας και ποιότητας. Επίσης, κατακερματίζεται η ψηφιακή παρουσία των οργανισμών και των διαθέσιμων υπηρεσιών, όπου ο καθένας παρουσιάζει μια διαφορετική ψηφιακή παρουσία. Πώς θα μπορούσαν οι δημόσιοι οργανισμοί να παρουσιάζουν μια ενοποιημένη εικόνα στο ψηφιακό περιβάλλον, να υπάρχει μια κεντρική διαχείριση, ενώ ταυτόχρονα να δίνεται η δυνατότητα στις υπηρεσίες να εξατομικεύουν σε κάποιο βαθμό τα συστήματα που χρησιμοποιούν; Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Θα μπορούσαν να αναπτυχθεί Cloud Data management και μοντέλα δεδομένων που θα αξιοποιούσαν τεχνολογίες ΑΙ για την ανεύρεση και καταλογοποίηση δεδομένων, θα μπορούσε να δώσει την δυνατότητα στις Διευθύνσεις με τη συνδρομή και της πληροφορικής να υλοποιούν μόνοι τους τις πλατφόρμες που χρειάζονται για να εργαστούν κάτω από την ενιαία ομπρέλα του κεντρικού ιστότοπου σύντομα και αποτελεσματικά.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


7 Έρευνα κοινωνικών τάσεωνΑναγκαίο: 3.10, Επιδραστικό: 3.07, Εφικτό: 3.47

Sentiment analysis για την ανάλυση των τάσεων  που υπάρχουν στην κοινωνία σχετικά με θέματα που χρήζουν νομοθέτησης ή ανατροφοδότησης αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο συμβουλών και διαφάνειας Στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης και της συμμετοχικής προσέγγισης, υπάρχει ανάγκη να καταγράφονται και να αναλύονται οι τάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία σχετικά με θέματα που χρήζουν νομοθέτησης με αυτοματοποιημένο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και αμεροληψία. Το γενικότερο συναίσθημα θα μπορούσε να αντλείται από διάφορα μέσα, ώστε να καταγράφονται οι διαφορετικές απόψεις, να φιλτράρονται, να κατηγοριοποιούνται και να τίθενται υπόψη του εκάστοτε νομοθέτη, ώστε να τις λάβει υπόψη. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη διαφάνεια στη νομοθέτηση και να εγγυηθεί για την αμεροληψία στη λήψη των αποφάσεων ενώ ταυτόχρονα θα ικανοποιήσει την ανάγκη των πολιτών για συμμετοχή. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Η ωρίμανση των τεχνολογιών sentiment analysis θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μία πλατφόρμα που θα ανέλυε τις τάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία σχετικά με θέματα που χρήζουν νομοθέτησης ή ανατροφοδότησης αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο συμβουλών και διαφάνειας.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


8 Εκσυγχρονισμός τηλεματικής δημοσίων συγκοινωνιώνΑναγκαίο: 4.40, Επιδραστικό: 4.30, Εφικτό: 4.30

Αξιοποίηση ΑΙ  για την αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων καταγραφής και διαχείρισης δεδομένων από συστήματα τηλεματικής. Παρατηρείται συχνά στους πίνακες τηλεματικής των αστικών συγκοινωνιών η ενημέρωση να μην είναι ακριβής. Πολλά δρομολόγια δεν αναφέρονται ενώ άλλα έχουν λανθασμένη ώρα προσέλευσης. Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η καθημερινή ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού. Βασική πηγή του προβλήματος είναι η ενημέρωση των συστημάτων με πεπερασμένες τεχνολογικές μεθόδους. Παράλληλα, οι επιβάτες δεν έχουν τη δυνατότητα φόρτισης των καρτών επιβίβασης από το διαδίκτυο, ούτε έχουν ιστορικότητα των διαδρομών που έχουν κάνει. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Η αξιοποίηση ΑΙ δύναται να αναβαθμίσει τις δημόσιες συγκοινωνίες με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων καταγραφής και διαχείρισης δεδομένων από συστήματα τηλεματικής. Η δυνατότητα ευφυούς πρόβλεψης καθυστερήσεων λόγω του κυκλοφορικού φόρτου θα επιφέρει βελτίωση των υπηρεσιών και της εμπειρίας του μετακινούμενου.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


9 Ψηφιακός ανασχεδιασμός διαδικασιώνΑναγκαίο: 3.87, Επιδραστικό: 3.73, Εφικτό: 3.03

Ανασχεδιασμός διαδικασιών με την χρήση ΑΙ για  την μείωση της γραφειοκρατίας και ψηφιοποιώντας από την αρχή έως το τέλος κάθε βήμα  Πολλές διαδικασίες ενώ έχουν καταγραφεί στο ΜΙΤΟΣ, δεν γίνεται η διαχείριση τους ψηφιακά. Ο πολίτης υποχρεούται να αποστέλλει φάκελο με συμπληρωματικά στοιχεία (Π.χ. στατικές μελέτες, Η/Μ Μελέτες, σχέδια κτλ). Αυτό κάνει τη διαδικασία δυσκολότερη, δημιουργεί πρόσθετες καθυστερήσεις, ενώ η συσχέτιση του φυσικού και του ψηφιακού αρχείου προκαλεί πρόσθετες δυσκολίες στους αρμόδιους υπαλλήλους, οι οποίες τελικά οδηγούν σε πρόσθετες καθυστερήσεις. Πώς μπορεί να ανασχεδιαστεί η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, μειώνοντας την όποια γραφειοκρατία και ψηφιοποιώντας από την αρχή έως το τέλος κάθε βήμα; Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Η πλήρης ψηφιοποίηση με κώδικα που θα έχει παραχθεί με AI τύπου chat GPT θα λειτουργήσει καταλυτικά και για μια σειρά περιπτώσεις, όπου μέρος των διαδικασιών συνεχίζεται να υλοποιείται με αποστολή των εγγράφων με φυσικό φάκελο με το ταχυδρομείο. Ο ανασχεδιασμός και η ψηφιοποίηση με τον παραπάνω τρόπο μιας τέτοιας διαδικασίας μπορεί να συμβάλει ως υπόδειγμα, ώστε να υιοθετηθεί στη συνέχεια για σύνολο διαδικασιών.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


10 Διαλειτουργικότητα Μέσων Μαζικής ΜεταφοράςΑναγκαίο: 3.67, Επιδραστικό: 3.60, Εφικτό: 3.47

Χρήση Data analytics και ΑΙ και 5G για νέες εφαρμογές στην υπηρεσία των επιβατών των ΜΜΜ καθώς και των οδηγών ΙΧ Ενδεχόμενη αξιοποίηση στοιχείων από μητρώα που το Υπουργείο Μεταφορών τηρεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες υπηρεσίες για ασφαλή μετακίνηση, για το ταίριασμα προσφοράς και ζήτησης, για την πληροφόρηση του μετακινούμενου . Προϋπόθεση είναι η ψηφιοποίηση των μητρώων – και η δημιουργία προδιαγραφών διαλειτουργικότητας για την υποστήριξη της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ βασικών μητρώων και την δημιουργική διαχείριση των δεδομένων τους. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Data analytics και ΑΙ μαζί με 5G τεχνολογίες είναι τεχνολογικές πλατφόρμες που μπορούν στην πράξη να καταδείξουν και υποστηρίξουν νέες εφαρμογές στην υπηρεσία των επιβατών των ΜΜΜ καθώς και των οδηγών ΙΧ.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


11 Πυλώνας διοικητικών εγγράφωνΑναγκαίο: 4.10, Επιδραστικό: 4.00, Εφικτό: 3.87

Δημιουργία ενός ψηφιακού πυλώνα για εύχρηστη και ταχύτερη διαχείριση των διοικητικών εγγράφων Πλέον οι περισσότερες διαδικασίες είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν με την ψηφιακή διαχείριση των απαιτούμενων διοικητικών εγγράφων. Υπάρχει όμως ακόμα πληθώρα διαδικασιών όπου απαιτείται η ταχυδρομική αποστολή των φυσικών αντίτυπων. Το παραπάνω προσθέτει στους υπαλλήλους την υποχρέωση οργάνωσης και διατήρησης φυσικού αρχείου. Παράλληλα αυτό επιφέρει καθυστέρηση των διαδικασιών εξαιτίας της αναμονής μέχρι την παραλαβή όλων των εγγράφων. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Η ανάγκη που προκύπτει ως εκ τούτου είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού πυλώνα για εύχρηστη και ταχύτερη διαχείριση των εγγράφων. Αυτό προϋποθέτει και τον επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών με τελικό στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής εγγράφων όπως είναι για παράδειγμα οι συμπληρωματικές μελέτες, τα σχέδια πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρολογικά σχέδια κλπ.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


12 Παρακολούθηση αιτημάτωνΑναγκαίο: 4.40, Επιδραστικό: 4.37, Εφικτό: 4.37

Σχεδιασμός ενός φιλικού προς τον χρήστη συστήματος  για ηλεκτρονική παρακολούθηση αιτημάτων πολιτών Ο φόρτος εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο αιτημάτων των πολιτών καθιστούν την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την εξέλιξη της αίτησής τους δύσκολη και σε κάποιες περιπτώσεις ανέφικτη. Μέχρι σήμερα για να ενημερωθεί ο πολίτης χρειάζεται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή ακόμα και να επισκεφθεί την υπηρεσία προκαλώντας αίσθημα ταλαιπωρίας και δυσφορίας τόσο για τον υπάλληλο αλλά και για τον ενδιαφερόμενο. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Σχεδιασμός ενός φιλικού προς τον χρήστη συστήματος μέσω του οποίου μπορεί ο αιτών να παρακολουθήσει ηλεκτρονικά ή να ενημερώνεται αυτόματα για την εξέλιξη και την έγκριση του αιτήματος.

Σχολιάστε τη πρόκληση

 


13 Αυτόματη μετάφρασηΑναγκαίο: 4.47, Επιδραστικό: 4.37, Εφικτό: 4.30

Δημιουργία μηχανισμού αυτόματης μετάφρασης, στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες, των υπηρεσιών που ανεβαίνουν στο Gov.Gr Οι υπηρεσίες του Gov.gr αφορούν στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις πολιτών που δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, όπως για παράδειγμα πρόσφυγες/μετανάστες ή τουρίστες και χρειάζεται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών. Κρίνεται, συνεπώς, απαραίτητη η αυτόματη μετάφραση των online διοικητικών υπηρεσιών του Gov.gr, στα αγγλικά, πιθανώς και σε λοιπές συχνά ομιλούμενες γλώσσες, με τελικό στόχο την ισότιμη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτή η απαίτηση συνάδει και με τις κατευθύνσεις της ΕΕ για τη διαθεσιμότητα των ψηφιακών υπηρεσιών για το σύνολο των Ευρωπαϊων πολιτών. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι αφενός ο κατάλογος υπηρεσιών του gov.gr είναι δυναμικός και συνεπώς η διαχείριση πολυγλωσσικού περιεχομένου είναι επίσης δυναμική, αφετέρου δεν αρκεί η χρήση ενός τέτοιου εργαλείου από ένα και μόνο σημείο (π.χ. πύλη gov.gr) αλλά θα πρέπει να μπορεί να αξιοποιηθεί και από επιμέρους υπηρεσίες (π.χ. φορέων και λοιπών παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών) ή λοιπές κεντρικές πύλες. Ακόμη, ότι ενώ υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτά δεν είναι “εκπαιδευμένα” με την ορολογία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και, κατ’επέκταση, η όποια σχετική εργασία (μελλοντική ή προγενέστερη) δύναται να αξιοποιηθεί προς μια τέτοια εκπαίδευση υφιστάμενων ή νέων εργαλείων. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Δημιουργία μηχανισμού αυτόματης μετάφρασης, στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες, των υπηρεσιών που ανεβαίνουν στο Gov.Gr, προσαρμοσμένο στην ορολογία/ πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


14 Βοηθός αναζήτησης GOV.GRΑναγκαίο: 4.30, Επιδραστικό: 4.43, Εφικτό: 4.33

Ένα σύγχρονο εργαλείο εύκολης αναζήτησης και εύρεσης της επιθυμητής υπηρεσίας στο gov.gr με πιθανή χρήση AI-based chatbot/ virtual assistant  Πλέον όλο και συχνότερα πολίτες που δεν έχουν μεγάλη τεχνολογική εμπειρία καταφεύγουν στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του Gov.gr για την εξυπηρέτηση τους. Εξαιτίας της μη εξοικείωσης τους δεν είναι πάντα εύκολη η εύρεση των υπηρεσιών ενδιαφέροντος γεγονός που μπορεί να αφήσει την εντύπωση δύσχρηστης εφαρμογής και να προκαλέσει αμφιβολία για την επιλογή της σωστής υπηρεσίας. Παράλληλα, και για τους πολίτες που είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία θα είναι μεγάλη διευκόλυνση και εξοικονόμηση χρόνου η εύκολη και γρήγορη εύρεση της επιθυμητής υπηρεσίας, ιδιαίτερα όταν υλοποιηθεί το σύνολο των υπηρεσιών του δημοσίου. Παρότι στο gov.gr και σε άλλες κεντρικές πύλες (π.χ. mitos.gov.gr) έχει, προς τούτο, προβλεφθεί η ταξινομία υπηρεσιών/ διαδικασιών βάσει “γεγονότων ζωής”, ήτοι τις ανάγκες των πολιτών/επιχειρήσεων αντί τον αντικατοπρισμό της εσωτερικής δομής του δημοσίου, όπως και η δυνατότητα αναζήτησης με λέξεις κλείδια που είναι εξοικειωμένοι οι πολίτες από τις μηχανές αναζήτησης, καθίσταται πάντα αναγκαία η διαρκής εξέλιξη των δυνατοτήτων των σημείων εξυπηρέτησης των πολιτών από την ελληνική δημόσια διοίκηση με όλα τα δυνατά μέσα που θα διευκολύνουν την εύρεση των υπηρεσιών/ διαδικασιών που χρειάζεται ο πολίτης (και ενδεχομένως δε γνωρίζει καν ότι υπάρχουν ανάλογες ψηφιακές υπηρεσίες), ανεξαρτήτως της εξοικείωσης του. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Με τον σχεδιασμό και τη χρήση ενός σύγχρονου εργαλείου εύκολης αναζήτησης και εύρεσης της επιθυμητής υπηρεσίας ο χρήστης θα διευκολυνθεί. Αποτέλεσμα του παραπάνω μηχανισμού θα είναι ότι ακόμα και άτομα που δυσκολεύονται με τις online διαδικασίες θα μπορούν πιο εύκολα να αξιοποιήσουν την εφαρμογή. Πιθανή δημιουργία AI-based chatbot/ virtual assistant για αναζήτηση υπηρεσιών Πιθανή δημιουργία φωνητικού chatbot για την διευκόλυνση του πολίτη κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο gov.gr και βελτίωση προσβασιμότητας υπηρεσιών για όλους Υποδοχή και προσανατολισμός των πολιτών προς την κατάλληλη υπηρεσία.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


15 Φωνητικές εντολέςΑναγκαίο: 4.40, Επιδραστικό: 4.57, Εφικτό: 4.50

Δημιουργία συστήματος φωνητικών εντολών – μετατροπή κειμένου σε ήχο, ΑΙ – για βελτίωση της προσβασιμότητας  των ιστοσελίδων του Δημοσίου Θεμέλιος λίθος μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας χρήση των υπηρεσιών από όλους τους πολίτες χωρίς εξαιρέσεις. Τα άτομα με αναπηρία  συχνά δεν είναι εύκολο να αυτοεξυπηρετηθούν καθιστώντας αναγκαία την συνδρομή ενός βοηθού ή συνοδού μειώνοντας την αυτονομία τους. Προς το παρόν η πρόσβαση στις υπηρεσίες του gov.gr δεν εξασφαλίζεται ισότιμα σε όλους, αφού συμμορφώνεται μόνο στο επίπεδο ΑΑ σύμφωνα με το πρότυπο. W3C.  Μια από τις λειτουργίες που δεν εξασφαλίζεται είναι η διάθεση  φωνητικών εντολών, είτε σε επίπεδο αναζήτησης μιας υπηρεσίας (ή διαδικασίας στο mitos.gov.gr) είτε, ακόμη, και σε επίπεδο εκτέλεσης μιας υπηρεσίας που περιλαμβάνει τη συμπλήρωση αίτηση πολίτη. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Δημιουργία συστήματος φωνητικών εντολών – μετατροπή κειμένου σε ήχο, ΑΙ – για βελτίωση της προσβασιμότητας θα συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης στο W3C / AAA.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


16 Θυρίδα εγγράφωνΑναγκαίο: 4.23, Επιδραστικό: 4.27, Εφικτό: 3.70

Ανασχεδιασμός υπηρεσιών με απλούστευση και μείωση της γραφειοκρατίας. Δημιουργία θυρίδας δεδομένων αντί για θυρίδα εγγράφων.   Η απλούστευση των διαδικασιών αποτελεί προαπαιτούμενο για την ψηφιοποίηση τους. Αυτή η αρχή δεν έχει υλοποιηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο βαθμό που απαιτείται. Προτείνεται να γίνει δοκιμαστικά σε μια υπηρεσία του ΜΙΤΟΣ, όπου προτείνεται να μετατραπούν τα δικαιολογητικά σε δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια θα μπορούν να αντλούνται αυτόματα από τα αντίστοιχα συστήματα, τα οποία χάριν των διαλειτουργικοτήτων που θα δημιουργηθούν θα επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Ανασχεδιασμός υπηρεσιών με απλούστευση και μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της μετατροπής των δικαιολογητικών σε δεδομένα και αυτόματη άντληση τους από τα αντίστοιχα συστήματα.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


17 Σύστημα ειδοποιήσεων GOV.GRΑναγκαίο: 4.53, Επιδραστικό: 4.43, Εφικτό: 4.33

Δημιουργία συστήματος notification ώστε ο πολίτης να ενημερώνεται αυτόματα και εγκαίρως για τις υποχρεώσεις του Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι η απουσία ενημέρωσης ή υπενθύμισης για θέματα που τους αφορούν. Πρωτίστως ο όγκος εργασίας στις υπηρεσίες δεν επιτρέπει την εξατομικευμένη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων. Αυτό προκαλεί ένα ντόμινο προβλημάτων με συνέπειες για τον πολίτη αλλά και για τον υπάλληλο. Το αποτέλεσμα αυτού του προβλήματος είναι να χάνονται σημαντικές προθεσμίες αλλά και ο πολίτης να μην είναι ικανοποιημένος από τη συνδιαλλαγή του με τις κρατικές υπηρεσίες. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Προκύπτει η ανάγκη δημιουργία συστήματος notification ώστε ο πολίτης να ενημερώνεται αυτόματα και εγκαίρως για τις υποχρεώσεις του. Μέσω αυτού του μηχανισμού θα υπάρξει άμεση τακτοποίηση και ταξινόμηση των αναγκών, θα επιταχυνθεί η ενημέρωση των πολιτών από τις υπηρεσίες, θα υπάρξει μεγαλύτερη ικανοποίηση από την ανταπόκριση των υπηρεσιών. Θα μειωθούν οι τριβές και οι εντάσεις μεταξύ πολίτη και κρατικών λειτουργών.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


18 Σύστημα συστάσεων GOV.GRΑναγκαίο: 3.33, Επιδραστικό: 3.50, Εφικτό: 3.97

Εισαγωγή διαδικασίας για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρήσης της πλατφόρμας gov.gr και το profiling χρηστών με στόχο την εξατομίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών Το gov.gr παράγει πλούσια δεδομένα, που θα μπορούσαν να παρέχουν πληροφορίες για τη δημιουργία νέων, πιο στοχευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών, εάν αναλυθούν σωστά. Αυτό θα μπορούσε να εξατομικεύσει την εμπειρία των πολιτών. Αυτό θα μπορεί να γίνεται συστηματικά και όχι με μια άπαξ ανάλυση ή κατηγοριοποίηση προφίλ. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Προτείνεται η εισαγωγή διαδικασίας για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρήσης της πλατφόρμας gov.gr και το profiling χρηστών με στόχο την εξατομίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών Μέσω της στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων χρήσης του gov.gr/ Open data θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για ανάπτυξη νέων προσωποποιημένων υπηρεσιών.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


19 Σύστημα συστάσεων GOV.GRΑναγκαίο: 3.87, Επιδραστικό: 3.87, Εφικτό: 4.20

 AI-based σύστημα συστάσεων για τις υπηρεσίες του gov.gr με την εφαρμογή λέξεων-κλειδιών για την εύκολη εύρεση του επιθυμητού εγγράφου Το Gov.gr αποτελεί μια σύγχρονη πύλη που περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Αν και αναμφίβολα αποτελεί ένα τεχνολογικό επίτευγμα παράλληλα κάποιοι πολίτες ενδέχεται να δυσκολεύονται να εντοπίσουν εύκολα και γρήγορα την κατάλληλη πληροφορία. Στο πλαίσιο της ανάγκης εξατομίκευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν πρόσθετες υπηρεσίες που βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία. Η εξατομίκευση των υπηρεσιών είναι ένα ζητούμενο σε όλες τις ιστοσελίδες για καθε είδους προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Ο πολίτης είναι εξοικειωμένος με αυτές και αναζητάει μια αντίστοιχη εμπειρία στη συνδιαλλαγή του με το κράτος. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί μέσω της ανάπτυξης AI-based συστήματος συστάσεων για τις υπηρεσίες του gov.gr με την εφαρμογή λέξεων-κλειδιών για την εύκολη εύρεση του επιθυμητού εγγράφου. Παράλληλα θα ήταν ωφέλιμη η δημιουργία εξατομικευμένων φακέλων με τις συχνότερες αναζητήσεις, την διατήρηση ιστορικού και την απλοποιημένη πρόσβαση στην υπηρεσία επιλογής.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


20 Απομαγνητοφώνηση πρακτικώνΑναγκαίο: 4.40, Επιδραστικό: 4.47, Εφικτό: 4.33

Βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος καταγραφής/ απομαγνητοφώνησης πρακτικών ώστε να χρησιμοποιεί τεχνολογίες που επιτρέπουν την αυτόματη παραγωγή απομαγνητοφωνήσεων Η ανάγκη επιτάχυνσης της έκδοσης των αποφάσεων της δικαιοσύνης απαιτεί σειρά ενεργειών. Η αυτόματη απομανητοφώνηση των πρακτικών θα μπορούσε να συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση του χρόνου, αφού η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτητική. Ταυτόχρονα ελευθερώνει ωφέλιμο χρόνο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από το ανθρώπινο δυναμικό για πιο ωφέλιμες ενέργειες. Η πρόκληση αυτή έχει σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος καταγραφής/ απομαγνητοφώνησης πρακτικών ώστε να χρησιμοποιεί τεχνολογίες που επιτρέπουν την αυτόματη παραγωγή απομαγνητοφωνήσεων σε σχεδόν πραγματικο χρονο (real time/near real time transcription).  

Σχολιάστε τη πρόκληση


21 Προγραμματισμός δικάσιμων και πινακίωνΑναγκαίο: 4.60, Επιδραστικό: 4.33, Εφικτό: 4.30

Πιο αποτελεσματικός  προγραμματισμός δικάσιμων και πινακίων ώστε να διευκολυνθεί το έργο των δικαστηρίων Ο προγραμματισμός των δικάσιμων και η διαμόρφωση των πινακίων συχνά δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τη σοβαρότητα των υποθέσεων, ούτε τον αριθμό των μαρτύρων, ούτε άλλες χρήσιμες πληροφορίες με αποτέλεσμα να μην τηρούνται οι δικάσιμες και να παίρνουν αναβολή οι υποθέσεις λόγω έλλειψης χρόνου. Απαιτείται ένας άλλος τρόπος προγραμματισμού, πιο αποτελεσματικός με βάσει πολλαπλά κριτήρια και επιλογές, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των δικαστηρίων. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Τα πινάκια χρησιμοποιούν διαθέσιμες στατιστικές πληροφορίες (π..χ διάρκεια δικασίμων, πλήθος δικογραφιών αριθμό διαδίκων / κατηγορουμένων ή μαρτύρων, αριθμό πράξεων κ.α.) τα οποία θα βρίσκονται στη διάθεση τόσο των υπαλλήλων που προγραματίζουν τις δικασίμους αλλά και των δικαστικών λειτουργών επί της έδρας ώστε να προγραμματίζονται αποτελεσματικότερα οι δικάσιμοι λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα συγκεκριμένων υποθέσεων.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


22 Ανάλυση δεδομένων Υπ ΔικαιοσύνηςΑναγκαίο: 3.40, Επιδραστικό: 3.33, Εφικτό: 3.73

Ποια Χρήση Τεχνολογιών ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων για συγκεντρωτικά συμπεράσματα και  οπτικοποίηση πληροφοριών  από ΟΣΔΥ-ΠΠ και ΟΣΔΥ-ΔΔ καθώς και άλλων πληροφοριακών συστημάτων του Υπ. Δικαιοσύνης και ια δημιουργία διαδραστικών πινάκων οπτικοποίησης και εξαγωγής συμπερασμάτων από ανάλυση των εκλογικών δεδομένων. Η δικαιοσύνη κατέχει πληθώρα δεδομένων που είναι απαραίτητο να διατεθούν ανοιχτά, ώστε να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία των δικαστηρίων. Από την αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων των δικαστηρίων, μπορεί να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες, οι οποίες θα βελτιώνουν την ίδια τη δικαιοσύνη. Τα δεδομένα θα αναδείξουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα σημεία τριβής. Επίσης, τα δεδομένα αυτά θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν σε μοντέλα ανάπτυξης εφαρμογών ΑΙ. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Χρήση Τεχνολογιών ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων μέσω της open source λύσης ΚΝΙΜΕ ώστε: α) να παραχθουν συγκεντρωτικά συμπεράσματα και να οπτικοποιηθούν σε εποπτικούς πίνακες (dashboards) πληροφορίες διαθέσιμες εντός των ΟΣΔΥ-ΠΠ και ΟΣΔΥ-ΔΔ καθώς και άλλων πληροφοριακών συστημάτων του Υπ. Δικαιοσύνης. β) Να παραχθούν διαδραστικοί πίνακες οπτικοποίησης και εξαγωγής συμπερασμάτων από ανάλυση των εκλογικών δεδομένων που κατέχει το Υπ. Δικαιοσύνης (τελικά αποτελέσματα εκλογικών διαδικασιών).

Σχολιάστε τη πρόκληση  


23 Ανωνυμοποίηση δικαστικών αποφάσεωνΑναγκαίο: 4.27, Επιδραστικό: 4.17, Εφικτό: 4.20

Ποια Χρήση τεχνολογιών  Natural Language Processing  για την ουσιαστική αυτόματη ανωνυμοποίηση με κανόνες δικαστικών αποφάσεων  των δικαστικών εγγράφων Η ανάγκη αξιοποίησης των δεδομένων των δικαστικών εγγράφων, προϋποθέτει την εκτενή ανωνυμοποίηση τους, ώστε να μην ταυτοποιούνται οι εμπλεκόμενοι. Πώς μπορεί αυτό να γίνει γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς να μειώνεται η ασφάλεια των εμπλεκομένων; Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Χρήση τεχνολογιών  Natural Language Processing  για την ουσιαστική αυτόματη ανωνυμοποίηση με κανόνες δικαστικών αποφάσεων ώστε να επιτευχθεί η ανωνυμοποίηση πέρα από τα ονόματα των διαδίκων με την εξαίρεση  λοιπών πληροφοριών που θα μπορούσαν να παρέχουν ταυτοποίηση των συμμετεχόντων (π.χ. ονόματα εταιρειών, διευθύνσεις κλπ.).  

Σχολιάστε τη πρόκληση


24 Αυθεντικοποίηση δημοσίων εγγράφωνΑναγκαίο: 3.97, Επιδραστικό: 4.00, Εφικτό: 3.93

Αυθεντικοποίηση μέσω blockchain των δημόσιων εγγράφων που διακινούνται μέσω του διαδικτύου Η αυθεντικοποίηση των δημόσιων εγγράφων που διακινούνται μέσω του διαδικτύου είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα, όσον αφορά την εγκυρότητα των πληροφοριών που διαμοιράζονται ηλεκτρονικά καθώς και την ασφάλεια των δεδομένων. Όταν το πρόβλημα αγγίζει τη δικαιοσύνη, αυτό γίνεται επιτακτική ανάγκη να λυθεί, ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η αυθεντικοποίηση των σχετικών εγγράφων με ασφάλεια και ταχύτητα. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Η τεχνολογία blockchain χρησιμοποιείται στο από συστήματα Δικαιοσύνης για τη δημιουργία ασφαλών ψηφιακών α) βιβλίων δικαστικών υποθέσεων (πιθανή ενσωμάτωση τέτοιων τεχνολογιών στα ΟΣΔΥ-ΠΠ/ΟΣΔΥ-ΔΔ)  β) γενικών εγγράφων και γ) φακέλων δικογραφιών για τη βελτίωση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.   

Σχολιάστε τη πρόκληση


25 Δικαστική Τεχνητή ΝοημοσύνηΑναγκαίο: 4.20, Επιδραστικό: 4.27, Εφικτό: 3.77

Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης  για να βοηθήσουν τους δικαστές και υπαλλήλους να διεξάγουν πιο αποτελεσματικά έρευνα στα έγγραφα δικογραφιών, ερευνώντας γρήγορα χιλιάδες έγγραφα για να βρουν σχετικές πληροφορίες  Το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης είναι δαιδαλώδες και λόγω του όγκου των διαθέσιμων πληροφοριών που προκύπτουν τόσο από τις δικογραφίες, τις καταθέσεις μαρτύρων, άλλες σχετικές υποθέσεις κτλ. Η ικανότητα του ανθρώπου να επεξεργαστεί, να κατανοήσει και να αξιοποιήσει αποτελεσματικά όλη αυτή την πληροφορία είναι πεπερασμένη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην μελέτη των κειμένων και την αναζήτηση μοτίβων που θα επιταχύνουν την προετοιμασία των δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων και θα διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Σύγχρονες τεχνικές NLP / machine learning χρησιμοποιούνται για την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων κειμένου, όπως νομικά έγγραφα, καταθέσεις μαρτύρων και αποφάσεις για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την αποκάλυψη μοτίβων που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να εντοπιστούν. Συγκεκριμένα, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους δικαστές και υπαλλήλους να διεξάγουν πιο αποτελεσματικά έρευνα στα έγγραφα δικογραφιών, ερευνώντας γρήγορα χιλιάδες έγγραφα για να βρουν σχετικές πληροφορίες.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


26 Σημασιολογική αναζήτηση στο ΜΙΤΟΣΑναγκαίο: 3.73, Επιδραστικό: 3.70, Εφικτό: 4.10

Σημασιολογική αναζήτηση (vector search) στο ΜΙΤΟΣ    Ο Μίτος περιλαμβάνει σήμερα 2600 διαδικασίες. Ωστόσο η αναζήτηση δεν λειτουργεί αποτελεσματικά για τους μη μυημένους χρήστες καθώς οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι πολίτες ενδέχεται να μην περιέχονται ως έχουν στις τυπικές περιγραφές των διαδικασιών. Η βελτίωση της λειτουργίας της αναζήτησης, ώστε να είναι πιο λειτουργική για τον τελικό χρήστη, είναι απαιτούμενο για την αξιοποίηση του ΜΙΤΟΣ απ’όλους. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση: Οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο ΜΙΤΟΣ παρουσιάζονται μέσα από έναν πολύ δομημένο τρόπο. Ωστόσο, η λειτουργία της αναζήτηση είναι δομημένη με λέξεις κλειδιά με βάση τις περιγραφές των διαδικασιών. Αυτό δεν είναι πάντα λειτουργικό, καθώς οι  λέξεις που χρησιμοποιούν οι πολίτες ενδέχεται να μην περιέχονται ως έχουν στις τυπικές περιγραφές των διαδικασιών. Μια υπηρεσία σημασιολογικής αναζήτησης που θα κάνει χρήση διανυσματικής αναπαράστασης των κειμένων θα βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα.Επίσης, μια τέτοια αναζήτηση θα μπορεί να υποστηρίξει και αναζητήσεις σε άλλες γλώσσες καθώς αυτές οι μορφές αναπαράστασης είναι ανεξάρτητες γλώσσας.

Σχολιάστε τη πρόκληση 


27 Ψηφιακός βοηθός στο ΜΙΤΟΣΑναγκαίο: 3.80, Επιδραστικό: 3.90, Εφικτό: 4.23

Ψηφιακός βοηθός υποδοχής και πληροφόρησης για το ΜΙΤΟΣ     Ο Μίτος περιλαμβάνει πληθώρα πληροφοριών για κάθε διαδικασία. Αφού ο πολίτης εντοπίσει μια διαδικασία πρέπει να ψάξει στο σύνολο της πληροφορίας που υπάρχει γι’ αυτή στο Μίτο, ενώ κάλιστα θα μπορούσε να παίρνει άμεσα μια απάντηση σε στοχευμένες ερωτήσεις μέσα από μια διαλογική διεπαφή. Ερωτήσεις όπως: \τι χρειάζεται να φέρω για τη διαδικασία Χ\ ή \δικαιούμαι τη διαδικασία Υ\ ή \πόσο χρόνο θα χρειαστω για τη διαδικασία Ζ\ κλπ μπορούν να απαντηθούν με συγκεκριμένες πληροφορίες από τη δομή του Μίτου, όπως τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις ή η εκτιμώμενη συνολική διάρκεια αντίστοιχα. Αυτός ο τρόπος αναζήτησης θα προσφέρει μια πιο φιλική προς το χρήστη διεπαφή.  Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση: Η ανάπτυξη ενός έξυπνου chatbot υποδοχής, μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του ψηφιακού βοηθού προς τον ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αναζητήσει συγκεκριμένες πληροφορίες για μια διαδικασία.     

Σχολιάστε τη πρόκληση


28 Αυτοματοποίηση διαδικασιώνΑναγκαίο: 3.63, Επιδραστικό: 3.60, Εφικτό: 3.20

Ανάπτυξη μιας μεθόδου ολιστικής αντιμετώπισης η οποία θα εχει ως κυριο άξονα την προτυποποίηση της ίδιας της διαδικασίας εισαγωγής αυτοματοποιημένων συστημάτων στον δημόσιο τομέα και θα μπορούσε να αποτελέσει προσθήκη στο MITOS. Εργαλεία αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων εξαπλώνονται γρήγορα παγκοσμίως σε έναν αυξανόμενο αριθμό εφαρμογών που αφορούν μεταξύ πολλών άλλων τομέων και τη δημόσια διοίκηση (εκπαίδευση, ιατρική, φορολογία κ.λπ.) και έχουν σημαντικές συνέπειες για τους πολίτες αλλά και τον κρατικό μηχανισμό.  H χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων λήψης αποφάσεων (που βασίζονται σε εξελιγμένους αλγόριθμους, machine learning και artificial intelligence) εγείρει πολλά ηθικά και τεχνικά ζητήματα όσον αφορά την αξιοπιστία της αλλά και την μη εμπλοκή της ανθρώπινης αντίληψης στη διαμόρφωση της λύσης. Η αδυναμία να ελέγξουμε αλλά και σε πολλές περιπτώσεις να αντιληφθούμε το σκεπτικό της λήψης αποφάσεων, δημιουργεί ζητήματα σχετικά με: – Δυνατότητα κατανόησης του περιβάλλοντος αξιοποιώντας ανάλυσης δεδομένων που έχει προκύψει από τη χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων – Αξιοπιστία/λογοδοσία της δημόσιας υπηρεσίας προς τους πολίτες – Εσωτερική οργάνωση του οργανισμού και δυνατότητα επίτευξης στόχων αλλά και – Κοινωνικό ρόλο της δημόσιας υπηρεσίας. Συνοπτικά, αντιμετωπίζουμε την πρόκληση εκχώρησης σημαντικών εξουσιών σε αυτοματοποιημένα συστήματα με τον κίνδυνο απώλειας του ελέγχου να ελλοχεύει. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Τα αλγοριθμικά συστήματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της πολυπλοκότητας του όλο και αυξανομένου ψηφιακού κόσμου. Η δημόσια υπηρεσία μπορεί να αποκτήσει νέες δυνατότητες και να γίνει πολύ πιο αποτελεσματική και χρήσιμη αξιοποιώντας τα νέα τεχνολογικά μέσα. Θα πρέπει όμως να βρεθεί το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να ενταχθούν σωστά εντός του οργανισμού και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, αποφεύγοντας παράλληλα την αδρανοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι λύσεις ενδείκνυται να ξεφεύγουν από τα στενά πλαίσια αξιοποίησης τεχνολογιών, καθώς αυτός είναι ο παράγοντας που δημιουργεί τις προκλήσεις. Προτείνεται η ανάπτυξη μιας μεθόδου ολιστικής αντιμετώπισης η οποία θα εχει ως κυριο άξονα την προτυποποίηση της ίδιας της διαδικασίας εισαγωγής αυτοματοποιημένων συστημάτων στον δημόσιο τομέα και θα μπορούσε να αποτελέσει προσθήκη στο MITOS. Συγκεκριμένα θα στηρίζεται σε μίξη ενεργειών και θα αποτελείται από: – Την αξιολόγηση του σκοπού χρήσης των τεχνολογικών εργαλείων, η οποία δυνητικά συνδέεται με την επανεφεύρεση υπηρεσιών με βάση τις νέες δυνατότητες – Τον επανασχεδιασμό διαδικασιών, καθώς η ανάπτυξή αυτοματοποιημένων συστημάτων συνεπάγεται δομικές εσωτερικές αλλαγές – Την ενημέρωση και συμμετοχή εργαζομένων και την συνολική ενεργοποίηση ανθρώπινου δυναμικού για αποφυγή αποξένωσης τους – Την οριοθέτηση τομέων ευθύνης καθορίζοντας λεπτομερείς και ξεκάθαρους τρόπους ελέγχου των νέων αυτοματοποιημένων συστημάτων.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


29 Θερμική ανίχνευση ζώντωνΑναγκαίο: 4.40, Επιδραστικό: 4.47, Εφικτό: 4.47

Χρήση drone με οπτική και θερμική κάμερα  και ΑΙ για ανίχνευση ζώντων μετά από κάποιο φαινόμενο φυσικής καταστροφής ή ατύχημα.    H πρόκληση αφορά στη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και drones για συνεπικούρηση του έργου της Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας,  με οπτική και θερμική κάμερα για ανίχνευση ζώντων μετά από κάποιο φαινόμενο φυσικής καταστροφής ή ατύχημα. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση: Αξιοποίηση εφαρμογής emergency response μετά από κάποιο συμβάν ή φυσική καταστροφή. Αξιοποιώντας αλγορίθμους deep learning, ο οποίος λαμβάνει τις φωτογραφίες από οπτική και θερμική κάμερα του drone από μία περιοχή (πχ σεισμοπαθή) και εντός ενός λεπτού από την ειδοποίηση θα λαμβάνει το αρμόδιο κέντρο επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας εικόνες με συντεταγμένες από ανθρώπινα σώματα (ζώντα με βάση τη θερμική καταγραφή). Οι συντεταγμένες θα απεικονίζονται άμεσα και σε χάρτη, ώστε να αποστέλλεται στους εμπλεκόμενους first responders μήνυμα, με οδηγίες για να βρει κάποιον σε κίνδυνο και να του παρέχει πρώτες βοήθειες. Ο χάρτης θα είναι ενημερωμένες με τις προσβάσιμες οδούς καθώς με άμεση χαρτογράφηση θα εντοπίζονται χαλάσματα ή εμπόδια στον δημόσιο χώρο.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


30 Υποτιτλισμός στα ΕλληνικάΑναγκαίο: 3.86, Επιδραστικό: 3.89, Εφικτό: 4.04

Δημιουργία ενός επαναχρησιμοποιούμενου component, εύκολα προσαρμόσιμου σε υφιστάμενες πλατφόρμες για υποτιτλισμό στα Ελληνικά  Τα βίντεο που αναπτύσσονται και διατίθεται στο διαδίκτυο στα ελληνικά δεν είναι προσβάσιμα, ενώ αντίστοιχα βίντεο σε άλλες γλώσσες, διατίθενται με αυτόματο υποτιτλισμό σε αρκετές γλώσσες. Παράλληλα, με την έλευση της πανδημίας γενικεύτηκε και έγινε καθημερινότητα η χρήση πλατφορμών τηλεδιασκέψεων, οι οποίες έχουν αναπτύξει συστήματα αυτόματου υποτιτλισμού σε αρκετές γλώσσες. Η υιοθέτηση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού, απαιτεί την λειτουργία του αυτόματου υποτιτλισμού, ώστε το περιεχόμενο να είναι προσβάσιμο απ’όλους. Αυτή η αλλαγή πρωτίστως θα επιτρέψει ίση πρόσβαση σε άτομα με προβλήματα ακοής ενώ θα επιτραπεί σε ομιλητές που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα να επικοινωνήσουν ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση και στις συνεργασίες. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Σε πολλές πλατφόρμες ασύγχρονης παρακολούθησης όπως είναι το youtube ή σε συστήματα τηλεδιασκέψεων (π.χ zoom, ms teams υπάρχει η δυνατότητα χρήσης υποτίτλων σε διάφορες γλώσσες, αλλά όχι στα ελληνικά. Η δημιουργία ενός επαναχρησιμοποιούμενου component, εύκολα προσαρμόσιμου σε υφιστάμενες πλατφόρμες (πχ. YouTube) αλλά και σε stand alone βίντεο, θα βοηθήσει να γίνει προσβάσιμο το περιεχόμενο που αναπτύσσεται στην ελληνική γλώσσα και θα ανοίξει νέες ευκαιρίες σε όσους παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


31 Δικαιολογητικά ειδικών θεραπειών ΔΑΦΑναγκαίο: 4.50, Επιδραστικό: 4.25, Εφικτό: 4.39

Αυτοματοποίηση διαδικασιών  για τη ανταλλαγή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τις θεραπείες των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού  στον ΕΟΠΠΥ Για τις θεραπείες των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού είναι απαραίτητη η κατάθεση των αποδείξεων στον ΕΟΠΠΥ κάθε μήνα από τους γονείς, ώστε να λάβουν την επιστροφή που τους αναλογεί. Μέχρι πρότινος ήταν αναγκαία η προσκόμιση της πρωτότυπης απόδειξης και άλλων δικαιολογητικών κάθε μήνα. Διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα. Πλέον έχει δοθεί η δυνατότητα ψηφιακής ανάρτησης των εγγράφων (τιμολόγιο, έντυπο θεραπειών, υπεύθυνη δήλωση κα) χωρίς όμως να έχει πάψει ολοκληρωτικά η διαδικασία να είναι επίπονη για τους κηδεμόνες και περίπλοκη για όσους δεν έχουν τεχνολογική εξοικείωση. Η διαδικασία αυτή είναι ένα δείγμα της ψηφιοποίησης της γραφειοκρατίας. Θα μπορούσε να απλουστευτεί και να αυτοματοποιηθεί, ώστε να διευκολυνθεί η ζωή των κηδεμόνων / φροντιστών. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση:Αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες, το σύνολο της διαδικασίας θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί πλήρως και να μην απαιτείται ο διαμεσολαβητικός ρόλος του γονιού. Με τη δημιουργία ενός κόμβου επικοινωνίας ανάμεσα στις υπηρεσίες θα γίνει εφικτή η ανταλλαγή των απαιτούμενων δικαιολογητικών . Τα οφέλη θα είναι πολλά και για τις δυο πλευρές. Θα μειωθεί η ταλαιπωρία, η διαδικασία θα είναι λιγότερο χρονοβόρα εξαιτίας της αυτόματης αποστολής και οι υπηρεσίες θα έχουν μικρότερη επιβάρυνση.  

Σχολιάστε τη πρόκληση


5 1 ψήφος
Article Rating
7 Comments
Παλαιότερο
Νεότερο Με τις περισσότερες ψήφους
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
Βασίλης Καρυώτης
Βασίλης Καρυώτης
11 μήνες πριν από
Σχόλια για το περιεχόμενο της ανάρτησης " Διαβάστε περισσότερα »

Το εν λόγω σύστημα είναι αναγκαίο όχι μόνο για το χώρο της Δικαιοσύνης, αλλά σχεδόν το σύνολο του Δημοσίου, όποτε υπάρχει η ανάγκη τήρησης πρακτικών επιτροπών, κλπ. Μπορεί λοιπόν να αναπτυχθεί σε μια ευρύτερη βάση.

vk
vk
11 μήνες πριν από
Σχόλια για το περιεχόμενο της ανάρτησης " Διαβάστε περισσότερα »

έχει σημασία ο χρήστης να θεωρηθεί τόσο ο εξωτερικός (πολίτης, άλλη δημόσια υπηρεσία) όσο και ο εσωτερικός (δημόσια υπηρεσία υποδοχής αιτήματος, υπάλληλος)

Βασίλης Μ.
Βασίλης Μ.
11 μήνες πριν από
Σχόλια για το περιεχόμενο της ανάρτησης " Διαβάστε περισσότερα »

Συνδυασμός των τεχνολογιών metaverse, Artificial Intelligence σε υπάρχουσες εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (Unity) για μείωση του κόστους και εστίαση στο μεγαλ΄ύτερο αντίκτυπο ανατροφοδότησης των επιχειρήσεων και των δημοσίων υπηρεσιών. Επίσης, δημιουργία ενός εικονικού χώρου για το σύνολο των δημοσίων κεντρικών υπηρεσιών.

Κώστας Καραμάνης
Κώστας Καραμάνης
9 μήνες πριν από
Σχόλια για το περιεχόμενο της ανάρτησης " Διαβάστε περισσότερα »

Πολύ χρήσιμη και πρακτική υπηρεσία. Αρκεί να είναι εύκολα προσβάσιμη από τους περισσότερους.

Κώστας Καραμάνης
Κώστας Καραμάνης
9 μήνες πριν από
Σχόλια για το περιεχόμενο της ανάρτησης " Διαβάστε περισσότερα »

Εξαιρετικά χρήσιμο και αναμένεται να αποσυμφορήσει πολύ τις δημόσιες υπηρεσίες.

Παύλος Δελιάς
Παύλος Δελιάς
9 μήνες πριν από
Σχόλια για το περιεχόμενο της ανάρτησης " Διαβάστε περισσότερα »

Βασικό βήμα πριν τον ανασχεδιασμό είναι η συλλογή στοιχείων εκτέλεσης των διαδικασιών, με τη μορφή event logs. Στη συνέχεια, με καθιερωμένες μεθοδολογίες από το χώρο της Εξόρυξης Διαδικασιών (Process Mining) μπορούν να στοιχειωθετηθούν και αποτελεσματικές και εφικτές παρεμβάσεις. Άλλωστε η καταγραφή της εκτέλεσης των υφιστάμενων διαδικασιών θα επιτρέψει κα την καλύτερη παρακολούθηση των επιδόσεων, πριν και μετά τον ανασχεδιασμό.

Παύλος Δελιάς
Παύλος Δελιάς
9 μήνες πριν από
Σχόλια για το περιεχόμενο της ανάρτησης " Διαβάστε περισσότερα »

Πέρα από την αυτοματοποίηση των αποφάσεων (η οποία όπως σωστά διατυπώνει το κείμενο, ενέχει και μη τεχνολογικά ζητήματα), θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αυτοματοποίηση της ροής (Workflow management) η οποία, βιβλιογραφικά, ευθύνεται για πολλές από τις λειτουργικές και μη-λειτουργικές επιδόσεις των συστημάτων διαχείρισης διαδικασιών.