Μέσω του ΕΔΥΤΕ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγκαινιάζει ένα από τα πιο φιλόδοξα και προηγμένα έργα Ψηφιακής Ευρώπης: το DigiGov-innoHUB.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος φορέων ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της προώθησης της καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση μέσω της Εθνικής Πύλης για τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Όλα τα πιλοτικά έργα θα υλοποιηθούν με τη χρήση ανοικτών προτύπων, ενώ ο πηγαίος κώδικας και η τεκμηρίωση τους θα είναι διαθέσιμα με την άδεια ανοιχτού λογισμικούτηςΕυρωπαϊκής Ένωσης (EUPL) και θα δημοσιεύονται στην πλατφόρμα Joinup της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η νέα γενιά των ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών θα βασίζεται σε προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), η Μηχανική Μάθηση (ML), το Internet of Things (IoT), το Blockchain και την Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (HPC).

Οι στόχοι του DigiGov-innoHUB ευθυγραμμίζονται με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», τη στρατηγική της Ελλάδας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 2020-2025, καθώς και με άλλες ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, όπως το πλαίσιο του ΟΟΣΑ για την καινοτομία στον δημόσιο τομέα.

  • Στόχος 1. Στήριξη της ανάπτυξης νέας γενιάς δημόσιων υπηρεσιών που αξιοποιούν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες (ΤΝ, ML, IoT, Blockchain, HPC), με ανοικτό κώδικα, ανοικτά δεδομένα και ανοικτά πρότυπα.
  • Στόχος 2. Ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος φορέων ψηφιακού μετασχηματισμού σε κάθε επίπεδο δημόσιας διοίκησης
  • Στόχος 3. Προώθηση της καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση, μετατρέποντάς την σε κορυφαίο επενδυτή στην αγορά ψηφιακής καινοτομίας με την εισαγωγή Προ-εμπορικών Προμηθειών
  • Στόχος 4. Διευκόλυνση της περιφερειακής συνεργασίας και της διεθνούς δικτύωσης με παρόμοιες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες στο πλαίσιο των αρχών της ανοικτής διακυβέρνησης
  • Στόχος 5. Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στελεχών από ελληνικές ΜΜΕ και δημοσίων υπαλλήλων στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την προμήθεια, την υιοθέτηση και την παροχή καινοτόμων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Με την υποστήριξη των κορυφαίων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας που ειδικεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη, την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και την ψηφιακή κυβέρνηση· με περισσότερους από 25 εταίρους (πανεπιστήμια, φορείς του δημόσιου τομέα, περιφερειακές αρχές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικές εταιρείες), το ΕΔYTE φιλοδοξεί να φέρει τις κυβερνητικές υπηρεσίες στο υψηλότερο επίπεδο της τεχνολογίας ΤΠΕ.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/