Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV-innoHUB απευθύνει κάλεσμα σε μέλη της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και σε έμπειρα στελέχη του Δημοσίου σε θέματα ψηφιακής καινοτομίας, για συμμετοχή με τον ρόλο του μέντορα σε πιλοτικά έργα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση τεχνολογικών προκλήσεων στη Δημόσια Διοίκηση.

Προϋποθέσεις

Οι μέντορες θα πρέπει να κατανοούν τις διαδικασίες του Δημοσίου όπως καταγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, τους στόχους του Κόμβου, τις υπηρεσίες του gov.gr και του eugo.gov.gr, να γνωρίζουν τις τάσεις της τεχνολογίας και τις εφαρμογές τους στο δημόσιο τομέα και να έχουν εμπειρία στην επιτυχή εφαρμογή αντίστοιχων έργων, ώστε να μπορούν σε συνεργασία με τις ομάδες έργου των εταίρων του κόμβου, να καθοδηγήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά βάση νεοφυείς, στο σχεδιασμό αποτελεσματικών λύσεων που απαντούν σε κρίσιμες προκλήσεις που απασχολούν τους δημόσιους οργανισμούς ή/ και τους πολίτες που συνδιαλέγονται μαζί τους.

Δήλωση συμμετοχής

Αν έχετε ένα προφίλ που ταιριάζει στην περιγραφή και ενδιαφέρεστε να συνδράμετε ενεργά ως μέντορες στον Κόμβο GR digiGOV-innoHUB, συμπληρώστε την φόρμα.

Σχετικά με τον κόμβο GR digiGOV-innoHUB

Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV-innoHUB υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς δημόσιων υπηρεσιών που βασίζονται σε προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες (AIMLIoTBlockchainHPC), με ανοιχτό λογισμικόανοιχτά δεδομένα και ανοιχτά πρότυπα. O GR digiGOV -innoHUB είναι έργο που συντονίζει η ΕΔΥΤΕ.

Το GR digiGOV-innoHUB στοχεύει να αναπτύξει ένα οικοσύστημα φορέων ψηφιακού μετασχηματισμού προωθώντας την καινοτομία στη Δημόσια Διοίκηση με άξονα την Εθνική Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr. Όλα τα πιλοτικά έργα του GR digiGOV-innoHUB θα υλοποιηθούν με χρήση ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών προτύπων, ενώ ο πηγαίος κώδικας των έργων με όλη την τεκμηρίωση θα είναι διαθέσιμος με την άδεια European Union Public License (EUPL) στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους επαγγελματίες της ανοιχτής-ψηφιακής διακυβέρνησης Joinup.


Κάλεσμα για συνεργατική ανάδειξη προκλήσεων