Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV-innoHUB ένας πρωτοποριακός Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας , πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθειά του για αριστεία. Ο κόμβος τιμήθηκε για την εξαιρετική επίτευξή του τόσο της 1ης όσο και της 2ης φάσης ολοκλήρωσης της υπηρεσίας αξιολόγησης της ψηφιακής ωρίμανσης (DMA), όπως ανακοινώθηκε από το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH).

Αυτή η αναγνώριση σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή στο ταξίδι του GR digiGOV-innoHUB προς την επάρκεια και υπογραμμίζει τη δέσμευσή του να προωθήσει τα όρια της ψηφιακής καινοτομίας στις κυβερνητικές υπηρεσίες. Η υπηρεσία αξιολόγησης της ψηφιακής ωρίμανσης (DMA), που επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των επιπέδων ψηφιακής ωριμότητας, χρησιμεύει ως βασικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και τη διευκόλυνση της λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα.

Αυτό το ταξίδι ήταν μια συλλογική προσπάθεια, με κάθε μέλος της ομάδας του GR digiGOV-innoHUB να συνεισφέρει την τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές. Τα διακριτικά, διαθέσιμα για λήψη από τη σελίδα EDIH του οργανισμού στον κατάλογο EDIH, χρησιμεύουν ως σύμβολο των επιτευγμάτων και ως απόδειξη της αφοσίωσης του GR digiGOV-innoHUB στη συνεχή βελτίωση.

DMA

Όσον αφορά το μέλλον, o GR digiGOV-innoHUB παραμένει προσηλωμένος στην προώθηση των ορίων της ψηφιακής καινοτομίας και στην αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων αναγκών των πολιτών, των επιχειρήσεων και των κυβερνητικών φορέων. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε και τη διεύθυνση https://european-digital-innovation-hubs.ec.europa.eu/edih-catalogue/gr-digigov-innohub.