Στις 11 και 12 Απριλίου, το βελγικό πανεπιστήμιο KU Leuven θα φιλοξενήσει το Interoperable Europe Academy 2024 : μια διήμερη Ακαδημία για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης και της διαλειτουργικότητας. Φέτος, οι δημόσιοι υπάλληλοι από όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν όλες τις λεπτομέρειες του νόμου για τη διαλειτουργική Ευρώπη και να διερευνήσουν τα επόμενα βήματα.  

Η Interoperable Europe Academy 2024 θα προσφέρει στα μέλη του κοινού μια συναρπαστική εμπειρία διδασκαλίας (δωρεάν) που θα τους παρέχει μια προηγμένη κατανόηση της πράξης για τη διαλειτουργική Ευρώπη, τις επιπτώσεις της για τις δημόσιες διοικήσεις στην ΕΕ, καθώς και πρακτικούς τρόπους και εργαλεία για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. Από τη διακυβέρνηση, τις αξιολογήσεις διαλειτουργικότητας και τα ρυθμιστικά δοκιμαστήρια, μέχρι τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η αναδυόμενη τεχνολογία όπως η τεχνητή νοημοσύνη παίζει στην ιστορία, το κοινό θα βρει νέες προσεγγίσεις για την εφαρμογή του νόμου για τη διαλειτουργική Ευρώπη και θα βρει τον τρόπο με τον οποίο άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τον νόμο για τη διαλειτουργική Ευρώπη. 

Με τη σειρά τους, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ανάγκες του δημόσιου τομέα για την εφαρμογή της πολιτικής διαλειτουργικότητας και να διασφαλίσουν ότι το νέο επικείμενο εκπαιδευτικό υλικό που αποσκοπεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων θα είναι προσαρμοσμένο στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.  

Ένα ευρύ φάσμα εργαστηρίων και συζητήσεων πάνελ, τα οποία μπορούν να παρακολουθηθούν πρόσωπο με πρόσωπο ή στο διαδίκτυο, θα περιλαμβάνουν ιδιαίτερα επαγγελματίες εμπειρογνώμονες από τη Interoperable Europe και το KU Leuven. Τα μαθήματα αυτά θα συμβάλουν στη διάδοση των γνώσεων και θα προκαλέσουν ενδιαφέρον σε νέους τομείς, προκειμένου να δημιουργηθούν γέφυρες για μελλοντικές συνεργασίες τόσο μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων στην ΕΕ όσο και οριζόντια μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων της ΕΕ. 

Προσωρινή ατζέντα: 

Στις 11 Απριλίου, στο επίκεντρο θα είναι η πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη και οι διάφορες πρακτικές πτυχές που σχετίζονται με αυτήν. Στους τομείς αυτούς περιλαμβάνονται η παρακολούθηση της διαλειτουργικότητας, οι αξιολογήσεις της διαλειτουργικότητας, το μερίδιο και η επαναχρησιμοποίηση λύσεων και η χάραξη ψηφιακής πολιτικής. 

Η 12η Απριλίου θα επικεντρωθεί στις πρακτικές πτυχές της διαλειτουργικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις δημόσιες διοικήσεις, οι χώροι δεδομένων, ο κατάλογος OSS, το OOTS και το AI4Interoperability. 

Δείτε περισσότερα στη σελίδα της εκδήλωσης