Εταίροι

Επικεφαλής του Κόμβου Καινοτομίας για τη Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV innoHUB είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ). Την ομάδα του Κόμβου πλαισιώνουν τα κορυφαία Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας που ειδικεύονται σε θέματα AI, HPC και digiGOV. Ο κόμβος υποστηρίζεται επίσης από μια ευρεία γκάμα επιχειρηματικών φορέων, περιφερειακών αρχών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που έχουν εκφράσει την προθυμία τους να συμμετάσχουν..

Εταίροι

Στρατηγικοί Εταίροι