Το EIPA – European Institute of Public Administration καλεί τους οργανισμούς του Δημοσίου που διαθέτουν καινοτόμες λύσεις για τις προκλήσεις υψηλής προτεραιότητας του παρόντος ή του μέλλοντος να υποβάλουν το έργο τους στο Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα (EPSA), το μοναδικό πανευρωπαϊκό βραβείο καινοτομίας και μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα που είναι ανοικτό στις δημόσιες διοικήσεις σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. 

Τα έργα θα αξιολογηθούν με βάση έξι κριτήρια, μεταξύ των οποίων: πόσο σημαντικό είναι το έργο κατά την κάλυψη υφιστάμενης ανάγκης στον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα, πόσο καινοτόμος και δημιουργική είναι αυτή η λύση, πόσο αλληλεπιδρά και εμπλέκει τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο αντίκτυπός του/τα αποτελέσματά του βελτιώνουν την αποδοτικότητα και/ή την αποτελεσματικότητα, πόσο βιώσιμη είναι η λύση πέρα από μια αρχική περίοδο, και ο βαθμός στον οποίο τα διδάγματα που αντλήθηκαν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα έργα. 


Υπό τον τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας μέσω της μάθησης», το EPSA 2023-24 αποδέχεται την υποβολή έργων σε τρεις κατηγορίες βραβείων: 

  • Καινοτομία στη Δημόσια Διοίκηση 
  • Πράσινη μετάβαση και βιωσιμότητα 
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός 

 
Με την υποβολή του έργου , οι οργανισμοί θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις λύσεις τους σε τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις , να κερδίσουν την αναγνώριση των πολιτών και των εταίρων του δημόσιου τομέα και γίνουν μέλη της κοινότητας των φορέων καινοτομίας και των παραγόντων αλλαγής στην Ευρώπη.

 
Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή των έργων! 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/