Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις του Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων στην Ευρώπη για την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Πηγές ημερολογίου: JoinUp Events , EDIH events, GovTechConnect events