Ο τομέας της GovTech μεταμορφώνει ραγδαία τη δημόσια διοίκηση σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη έκθεση της Accenture και της PUBLIC. Η έκθεση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι καινοτόμες τεχνολογίες αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις εισπράττουν φόρους, παρέχουν υπηρεσίες, διανέμουν την ευημερία και διατηρούν την ασφάλεια. Με 400 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως να δαπανώνται σε κυβερνητικές τεχνολογίες και 22 δισ. ευρώ μόνο στην Ευρώπη, η δυναμική για την GovTech είναι αναμφισβήτητη.

Οι οδηγοί του μετασχηματισμού

Διάφοροι βασικοί παράγοντες είναι η κινητήρια δύναμη της επανάστασης της GovTech:

 1. Δημόσιες προσδοκίες: Οι πολίτες αναμένουν πλέον ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα ταιριάζουν με την αποτελεσματικότητα και την εμπειρία των χρηστών εφαρμογών που επικεντρώνονται στον καταναλωτή, όπως το Spotify και το Uber.
 2. Κυβερνητική δέσμευση: Οι ενεργές πολιτικές των εθνικών και υπερεθνικών κυβερνήσεων προωθούν τη συνεργασία με νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, ενισχύοντας την παροχή δημόσιων υπηρεσιών.
 3. Οικονομικοί περιορισμοί: Οι δημοσιονομικές πιέσεις αναγκάζουν τους δημόσιους φορείς να καινοτομούν και να επανεξετάζουν την παροχή υπηρεσιών από τη βάση προς τα πάνω.
 4. Τεχνολογικές εξελίξεις: Η πτώση των τιμών της τεχνολογίας και η άνοδος των υπηρεσιών που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος καθιστούν αξιόπιστες και ασφαλείς λύσεις προσβάσιμες σε μικρότερες εταιρείες.

Επιτυχημένα παραδείγματα

 • Δανία: Το σύστημα NemKonto, το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν πληρωμές από την κυβέρνηση, και το σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης NemID έχουν υιοθετηθεί ευρέως, με πάνω από το 95 % του πληθυσμού να χρησιμοποιεί αυτές τις υπηρεσίες.
 • Εσθονία: Γνωστή για την εξελιγμένη υποδομή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η Εσθονία χρησιμοποιεί ένα σύστημα αναγνώρισης με δυνατότητα blockchain για να παρέχει σχεδόν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες στο διαδίκτυο.

Προκλήσεις και εμπόδια

Παρά την πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια:

 • Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων: Τα δυσκίνητα και παρωχημένα συστήματα προμηθειών συχνά καθυστερούν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις συχνά αναφέρουν την πολυπλοκότητα αυτών των διαδικασιών και τους μακροχρόνιους κύκλους πληρωμών ως σημαντικά εμπόδια.
 • Legacy συστήματα: Οι υφιστάμενες μακροπρόθεσμες συμβάσεις με παρωχημένα τεχνολογικά συστήματα εμποδίζουν την ενοποίηση με νέες λύσεις.
 • Χάσμα δεξιοτήτων: Υπάρχει ένα αξιοσημείωτο χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στις δημόσιες διοικήσεις, με το 59 % των οργανισμών στην Ευρώπη να αγωνίζονται να βρουν το κατάλληλο ταλέντο για τη στήριξη της καινοτομίας.

Ο δρόμος μπροστά

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η έκθεση προτείνει διάφορες δράσεις:

 1. Κανονιστικές μεταρρυθμίσεις: Η απλούστευση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και η δημιουργία ευνοϊκών πολιτικών για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα.
 2. Ανάπτυξη υποδομών: Η μετάβαση στην κυβέρνηση ως πλατφόρμα (GaaP) μπορεί να διευκολύνει τη συνεργασία και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών.
 3. Πολιτιστική μετατόπιση: Οι κυβερνήσεις πρέπει να προσελκύσουν, να προσλάβουν, να εκπαιδεύσουν και να διατηρήσουν ένα εργατικό δυναμικό με ψηφιακές ικανότητες, υποστηριζόμενο από πανεπιστημιακά προγράμματα και ευνοϊκές μεταναστευτικές πολιτικές.

Ο ρόλος της συνεργασίας

Η επιτυχία της GovTech εξαρτάται από ένα συνεργατικό οικοσύστημα με τη συμμετοχή κυβερνήσεων, νεοφυών επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Η επικείμενη σύνοδος κορυφής της GovTech, με την υποστήριξη των Ευρωπαίων ηγετών, αποσκοπεί στην προώθηση αυτού του οικοσυστήματος, φέρνοντας σε επαφή αξιωματούχους, καινοτόμους και επενδυτές για να συζητήσουν το μέλλον της τεχνολογίας στην κυβέρνηση.

Συνοπτικά, η GovTech αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη να εκσυγχρονίσει τη δημόσια διοίκηση και να βελτιώσει την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Με τις σωστές στρατηγικές και συνεργασίες, ο τομέας μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές θετικές αλλαγές σε ολόκληρη την ήπειρο.

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες, διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ.