Η σύνοδος της Open Government Partnership για το 2023 πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 4 έως 8 Σεπτεμβρίου στο Τάλιν της Εσθονίας. Ήταν μια εβδομάδα γεμάτη από συζητήσεις και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ κοινωνίας πολιτών και δημοσίων διοικήσεων από όλο το κόσμο, με επίκεντρο την Πρόκληση ανοιχτής διακυβέρνησης κατ’ εφαρμογή της νέας στρατηγικής της Σύμπραξης για το διάστημα 2023-2028.

Θα μπορούσαμε να πούμε πως η Πρόκληση Ανοιχτής Διακυβέρνησης είναι το επόμενο μεγάλο πράγμα, σε μια Σύμπραξη όπου επιθυμεί πλέον να αναγνωρίζει και να υποστηρίζει αλλαγές ανοιχτής διακυβέρνησης που λαμβάνουν χώρα πέρα από τα Εθνικά Σχέδια Δράσης όπως τα γνωρίσαμε ως σήμερα.

Πως λειτουργεί η Πρόκληση Ανοιχτής Διακυβέρνησης;

 • Ζητείται από κάθε μέλος της Σύμπραξης να πάρει μέρος επιδεικνύοντας συναφή πρόοδο σε όσες περισσότερες περιοχές της Πρόκλησης είτε εντός του ΕΣΔ είτε και πέρα από αυτό
 • Τα μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν τα υπάρχοντα ΕΣΔ, να εξερευνήσουν το πλαίσιο δράσης και να κάνουν υποβολές εκτός του ΕΣΔ, ιδανικά σε συνεργασία με το Πολυμετοχικό Φόρουμ, λαμβάνοντας αναγνώριση για τη δουλειά τους πέρα από το πλαίσιο της OGP.
 • Οι πιο φιλόδοξες προσπάθειες θα αναγνωρίζονται σε διεθνή φόρα, λαμβάνοντας υποστήριξη για την προσπάθεια  εφαρμογής τους.

Ποιοι και πως μπορεί να συμμετέχουν;

 • Στελέχη από την κεντρική διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, τη Βουλή, τη Δικαιοσύνης, Αυτόνομοι θεσμοί
 • Υποβάλλοντας Θεματικά Εθνικά Σχέδια Δράσης
 • Υποβάλλοντας Αυτόνομες δεσμεύσεις ή μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που συνδέονται με τις περιοχές της Πρόκλησης Ανοιχτής Διακυβέρνησης
 • Υποβάλλοντας Στρατηγικές Ανοιχτής Διακυβέρνησης

Επόμενα βήματα

Ακολουθεί η μέσω ηλεκτρονικής φόρμας καταγραφή των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος από τα εθνικά και τοπικά μέλη της OGP προκειμένου να εργαστούν σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς πολιτικής στο πλαίσιο του Open Gov Challenge. Μόνο εκπρόσωποι από δημόσιους φορείς μπορούν να υποβάλουν συμμετοχές. 

Τα κυριότερα πεδία/ερωτήσεις της φόρμας αφορούν:

 • Έχει ενημερωθεί το σημείο επαφής του ΟΓΠ στη χώρα μέλος/τοπική δικαιοδοσία σας για την παρούσα υποβολή;
 • Βασικοί εταίροι της κοινωνίας των πολιτών που θα θέλατε να εμπλέξετε ή που έχουν εμπλακεί σε αυτή την πρόκληση (όνομα, οργανισμός, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να ανταποκριθείτε στον επιλεγμένο τομέα πρόκλησης*.
 • Πώς έχει εμπλακεί η κοινωνία των πολιτών στον προσδιορισμό της δράσης σας στον τομέα πρόκλησης;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να υποβάλετε επίσημα μια δράση πρόκλησης θα ανακοινωθούν προσεχώς.