Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) και ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB διοργανώνουν στις 10 Μαρτίου 2023 ημερίδα με θέμα “Synergies for the future: The European Blockchain Services Infrastructure and the European Digital Innovation Hubs”.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ημερίδα απευθύνεται:

  • στα μέλη της ελληνικής κοινότητας blockchain που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη εφαρμογών στην ευρωπαϊκή υποδομή EBSI
  • σε στελέχη φορέων και υπηρεσιών που ενδιαφέρονται για το σχεδιασμό και τη δημιουργία υπηρεσιών, με ευρωπαϊκή διάσταση, για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με τεχνολογίες blockchain.

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στις ευκαιρίες αξιοποίησης και εισαγωγής τεχνολογιών blockchain στη Δημόσια Διοίκηση και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ευρωπαϊκή υποδομή υπηρεσιών blockchain (European Blockchain Services Infrastructure, EBSI) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου των κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIHs-European Digital Innovation Hubs Network), μέλος του οποίου αποτελεί το GR digiGOV-innoHUB.

Θα γίνει εισαγωγή στο EBSI, τη διαδρομή του έως σήμερα και τη μελλοντική εξέλιξή του, θα παρουσιαστούν οι υπάρχουσες περιπτώσεις χρήσεις (use cases) τεχνολογιών blockchain στο EBSI, όπως και επερχόμενα πιλοτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας (Large Scale Pilots) που ξεκινούν με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα παρουσιαστούν επίσης το Πρόγραμμα Digital Decade και οι στόχοι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2023, καθώς επίσης το σχέδιο για την καταγραφή της ψηφιακής ωριμότητας και την ανάδειξη τεχνολογικών προκλήσεων στον Δημόσιο Τομέα που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του κόμβου GR digiGOV-innoHUB. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, ο Κόμβος θα λειτουργήσει ως περιβάλλον πειραματισμού και δοκιμών σε επιλεγμένα πιλοτικά έργα και προηγμένες τεχνολογίες (AI, ML, IoT, 5G, Cybersecurity,Blockchain, Cloud & HPC). Ταυτόχρονα, επενδύει στην ανάπτυξη συνεργασιών με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας και κόμβους Blockchain, με στόχο την ταχεία ανάπτυξη αποδοτικών και βιώσιμων ψηφιακών λύσεων που θα συμβάλλει στη μετεξέλιξη του Δημοσίου σε επενδυτή και αγοραστή καινοτόμων λύσεων.

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α. (Αμερικής 8, Αθήνα) του ΕΒΕΑ, συνεργάτη και υποστηρικτή του GR digiGOV-innoHUB. Η διοργάνωση υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELEDGER (Hellenic Distributed Ledger Technology Infrastructure, TENtec number: 29257590) και τον Κόμβο Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB – grant agreement no.101083646.\

Συνδεθείτε εδώ για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση online

Πρόγραμμα Ημερίδας

ΏραΘέμαΟμιλητής
09:30Registration

Opening
10:00WelcomeAthanasios Kakarountas, GRNET, Deputy Chairman of the Board
10:10
Yiannis Kotsis Giannarakis, GRNET, GR digiGOV-innoHUB Coordinator
10:20
Michael Dritsas, CEO of Elevate Greece SA

EBSI – Synergies for the future
10:30General introduction to the European Blockchain Partnership (EBP) and the European Blockchain Services Infrastructure (EBSI) Technical introduction to EBSI (JMP) Use cases and early adopter programme (PM+JMP) Next steps and future of EBSI (JMP+PM) Q&APierre Marro, Policy Officer at EC DG CNECT, in charge of the Blockchain file and in particular the EBP and EBSI.

José Manuel Panizo Plaza, IT Product Officer – Blockchain / DLT Business Manager at DG DIGIT unit D3 – S002 European Commission.
11:30GRNET @ EBSI: The Greek participation and the forthcoming Large Scale PilotsPanos Louridas, GRNET, European Blockchain Partnership representative
11:50CERTH/ITI @ EBSI: Paving the road to self-sovereign identity with blockchain: The Hellenic Distributed Ledger Technology Infrastructure (ELEDGER) & EBSI Conformant walletsKostas Votis,Director of Visual Analytics Lab, CERTH/ITI
12:10Coffee Break
12:30GR digiGOV-innoHUBYiannis Kotsis Giannarakis, GRNET, GR digiGOV-innoHUB Coordinator
12:45GR digiGOV-innoHUB -Challenges for the Public SectorXenophon Tsilimparis, GRNET, GR digiGOV-innoHUB Project Manager
13:00Secure information in cross-border data spacesGorka Oteiza, Innovation Engineer, Lantik
13:15Lunch Break

Views from the Industry
14:00Challenges for InnovationGeorge Markatatos, Chairman SEKEE
14:20The Hellenic BlockChain HuB Δυναμικές του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και αναδυόμενες τεχνολογίεςGeorge Karamanolis Co-Founder & CTO/CIO Crowdpolicy & FintelioX / Συντονιστής κόμβου blockchain
14:40BlockChain in Transportation & LogisticsKostas Haniotis, Chairman ILME, Institute of Logistics Management15:00Blockchain for compliance – DigitalProduct PassportsDenis Avrilionis, CEO Compellio
15:20Investing in the BlockChain Ecosystem – The view from an Industry LeaderAntonis Cassano, BusDev Manager Unisystems – Pleiades IoT Cluster

EBSI for the Public Sector
15:40The Cyprus Blockchain ExperienceKleitos Christodoulou, as Prof. UNicosia Cyprus
16:00Use Cases for HealthGeorge Dafoulas, MD, Clinical Consultant, Faculty of Medicine, University of Thessaly and Citiesnet SA, Expert of KEDE Health Committee
16:20A new way of exchanging information: verifiable credentials in a decentralized contextIraklis Varlamis, GRNET, Director for Digital Governance
17:00Close

Οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώθηκαν