Καλούμε μέλη της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και έμπειρα στελέχη του Δημοσίου σε θέματα ψηφιακής καινοτομίας, να γίνουν μέντορες στον Κόμβο Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV-innoHUB. Οι μέντορες θα μοιραστούν τις γνώσεις τους στηρίζοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά βάση νεοφυείς, και τις ομάδες έργου των εταίρων του κόμβου στο σχεδιασμό αποτελεσματικών λύσεων που απαντούν σε κρίσιμες προκλήσεις που απασχολούν τους δημόσιους οργανισμούς ή/ και τους πολίτες που συνδιαλέγονται μαζί τους.