Εγγραφή στο Info day για τις προκλήσεις του GR digiGOV-innoHUB

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε