Στις 21 Φεβρουαρίου o Ευρωπαϊκός Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV-innoHUB συνδιοργανώνει με τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους EDIH pro_digital, Digital Innovation Hub Cyprus (DiGiNN) και Dutch Societal Innovation Hub ένα διαδικτυακό εργαστήριο για τoν Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα.

Οι τέσσερις κόμβοι του Δικτύου European Digital Innovation Hubs θα ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες από τη συνεργασία με οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.

Μη χάσετε την ευκαιρία να μάθετε και να αλληλεπιδράσετε με εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Κύπρο και τη Γερμανία.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν εδώ ή κάνοντας scan το qr στην εικόνα!

Δείτε την ατζέντα του εργαστηρίου

9:00Introduction session
09:10 – 09:40
Introducing PSO Focus EDIHs


Guided Discussions on digital transformation of PSOs
09:40 – 10:05
Round 1: Analysing & Approaching PSOs
Christiana Papamichael, Researh Infrastructure Manager, KIOS Irene van Hoff, Programme Manager DSIH, VNG Prof. Dr. Benjamin Fabian, Professor E- Government, TH Wildau Prof. Cleo Sgouropoulou, Professor Informatics, UNIWA
10:05– 10:30
Round 2: Towards the Single Digital Gateway (SDG)
Minos Georgakis, Director Advisory Services, PwC Irene van Hoff, Programme Manager DSIH, VNG Prof. Dr. Benjamin Fabian, Professor E- Government, TH Wildau Charis Vasiliou, Digital Strategy Manager, GRNET

11:00– 11:30
Round 3: Creating Societal Impact with emerging tech
Kyriacos Larmos, Project Manager, CYENS Babette Bakker, Digital Innovation Manager, IPO Prof. Dr. Benjamin Fabian, Professor E- Government, TH Wildau Vassilis Katsouros, Director ILSP, Athena
11:30 – 12:00
Round 4: Knoweledge transfer & Scaling Solutions Christiana Papamichael, Researh Infrastructure Manager, KIOS Babette Bakker, Digital Innovation Manager, IPO Dr. Ramila Amirikas, Project Manager, TH Wildau Alexandros Melidis, GFOSS
11:20 – 11:30
Wrap up session & conclusions
11:30End of session