Καθώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να ενισχύουν την ικανότητά τους να συνδέουν απρόσκοπτα τα δεδομένα και να εξάγουν σημασιολογικές συνδέσεις, η σημασία της αξιοποίησης της ΤΝ για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας γίνεται ολοένα και πιο εμφανής.

Η Semic και η Ακαδημία της ΕΕ ανακοινώνουν με χαρά την κυκλοφορία του πλέον πρόσφατου εκπαιδευτικού υλικού τους: «Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη για τη διαλειτουργικότητα των δημόσιων υπηρεσιών». Αυτό το ολοκληρωμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις θεμελιώδεις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την πλοήγηση στο περίπλοκο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο διαλειτουργικών δημόσιων υπηρεσιών.

ΤΕΧΝΗΤΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ

Εξετάζοντας τις βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα περίπλοκα συστατικά στοιχεία που περιλαμβάνουν τα συστήματα ΤΝ. Από την κατανόηση των βασικών στοιχείων της τεχνητής νοημοσύνης στην πλοήγηση στο νομικό και πολιτικό τοπίο, αυτό το μάθημα καλύπτει όλα. Επιπλέον, θα διερευνήσετε τεχνικές για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντάς σας μια ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου με τον οποίο η ΤΝ και η διαλειτουργικότητα συμβαδίζουν.

Οι βασικοί μαθησιακοί στόχοι αυτού του μαθήματος είναι:

  • Κατανόηση της ουσίας ενός συστήματος ΤΝ και των βασικών συνιστωσών του.
  • Κατανόηση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ποιότητα των δεδομένων στο πλαίσιο των επιδόσεων των συστημάτων ΤΝ.
  • Εξοικείωση με τα τέσσερα επίπεδα διαλειτουργικότητας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (ΕΤΕ).
  • Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές που περιγράφονται στον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη και στον νόμο για τη διαλειτουργική Ευρώπη.
  • Εφαρμογή των βασικών πτυχών της ΤΝ που υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα σε πραγματικά σενάρια.

Με την εγγραφή τους σε αυτό το πρωτοποριακό μάθημα, οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν ένα μετασχηματιστικό ταξίδι, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να φέρει επανάσταση στη διαλειτουργικότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Είτε είστε έμπειρος επαγγελματίας είτε φιλόδοξος λάτρης, αυτή η εκπαίδευση υπόσχεται να διευρύνει τους ορίζοντές σας και να σας δώσει τη δυνατότητα να οδηγήσετε ουσιαστικές αλλαγές στους αντίστοιχους τομείς σας.