Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη συνάντηση εργασίας που θα διοργανωθεί την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, 09.30 π.μ. – 03.00 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Αίθουσες Σεμιναρίων 109Α και 109Β – https://maps.app.goo.gl/JZJBocJMgBFaC5MEA) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHub και της εμβληματικής δράσης Ανθεκτικότητα, Συμπερίληψη και Ανάπτυξη: Προς μια Δίκαιη Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση των Ελληνικών Περιφερειών – JustReDI.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μεταξύ άλλων, να:

ενημερωθούν για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, σε συνεργασία με έναοικοσύστημα φορέων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και επιχειρήσεων,

αποτυπώσουν, στο πλαίσιο συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και σε συνεργασία μετ εχνικούς συμβούλους του Κόμβου, την ψηφιακή ωριμότητα και τις ανάγκες τους υπό μορφή προκλήσεων,

αντλήσουν ιδέες για έργα με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

συμμετέχουν σε κοινότητα πρακτικής για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του δημόσιου τομέα θέτοντας τις προτεραιότητες τους.Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας θα παρουσιαστούν αρχικά τα συστατικά του Ευρωπαϊκού Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τα οφέλη που μπορούν να υπάρξουν για τον δημόσιο τομέα, η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος φορέων ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού για την ενίσχυση της καινοτομίας αλλά και για την επίτευξη της ψηφιακής μετάβασης της Δημόσιας Διοίκησης.

Στη συνέχεια, θα διεξαχθεί δράση καταγραφής αναγκών ανάπτυξης νέων ευφυών υπηρεσιών που αναδύονται στους φορείς Δημόσιας Διοίκησης και θα δημιουργηθούν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με τους εκπροσώπους των φορέων και συμβούλους του κόμβου, στις οποίες θα γίνει αποτίμηση της ψηφιακής ωριμότητας των συμμετεχόντων φορέων με την αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων καθώς και αρχική διατύπωση προκλήσεων προς περαιτέρω ωρίμανση στο πλαίσιο του κόμβου.Παράλληλα θα διεξαχθεί η πρώτη συνάντηση μιας κοινότητας πρακτικής 1 για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η οποία θα έχει ως στόχο να προσδιορίσει το βασικό τρόπο λειτουργίας και διακυβέρνησης της κοινότητας, καθώς και τις προτεραιότητες και πιθανές προτάσεις πολιτικής που θα προκύψουν από τη λειτουργία της κοινότητας.

Για την καλύτερη διαχείριση του χώρου παρακαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας με την εγγραφή σας στη φόρμα που βρίσκεται διαθέσιμη στο: https://forms.gle/Pb94topMwyZUvY7E8

Στους ενδιαφερόμενους που θα εγγραφούν μέσω της φόρμας θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες η αναλυτική ατζέντα της συνάντησης.