Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα βήμα προόδου για την προώθηση της ατζέντας GovTech με μια σειρά πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν την πλατφορμα GovTech Connect, το Πανευρωπαϊκό “εκκολαπτήριο” GovTech4All και άλλες δράσεις που θα ανακοινωθούν εντός του 2023. Τον Απρίλιο ξεκινά η “προώθηση της ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα και της πράσινης μετάβασης στην Ευρώπη μέσω της χρήσης μιας καινοτόμου ευρωπαϊκής πλατφόρμας GovTech “. Αυτό το έργο σηματοδοτεί ένα αξιοσημείωτο ορόσημο για την υποστήριξη των δημόσιων διοικήσεων στην υιοθέτηση οικονομικά αποδοτικών και ευέλικτων ψηφιακών λύσεων, εισάγοντας το οικοσύστημα GovTech στον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα. Στις πρωτοβουλίες αυτές συμμετέχει από ελληνικής πλευράς η ΕΔΥΤΕ.

Το GovTech αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία ο δημόσιος τομέας συνεργάζεται με νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜμΕ για την προμήθεια καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνολογία. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης, της στρατηγικής για την ενιαία αγορά και των ΜμΕ, της Πράσινης Συμφωνίας και του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη.

O Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV- innoHUB που συντονίζει η ΕΔΥΤΕ υποστηρίζει την πλατφόρμα συνεργασίας GovTech ήδη από τα αρχικά στάδια της διαμόρφωσής της. Τη Δευτέρα 17 Απριλίου 2023 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για το λανσάρισμα της διαδικτυακής κοινότητας, με τη συμμετοχή ομιλητών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ καθώς και εμπειρογνωμόνων του τομέα GovTech, μεταξύ των οποίων και ο συντονιστής του GR digiGOV- innoHUB κος Γιανναράκης-Κωτσής Γιάννης.

Στόχος είναι να παρουσιαστούν καλές πρακτικές για τη στήριξη των νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας του δημόσιου τομέα.

Επίσης, στην παρούσα φάση του έργου GovTech Connect διεξάγεται εκτεταμένη έρευνα που βασίζεται σε ευρείας κλίμακας συλλογή δεδομένων με διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία και αποσκοπεί στη δημιουργία γνωσιακής βάσης στον τομέα GovTech, για την υποστήριξη της ψηφιακής καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση. Η εν λόγω μελέτη προοπτικής περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα και έννοιες:

  • Οι δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας του μέλλοντος
  • Καινοτομία καιαναβάθμιση των δεξιοτήτων του δημόσιου τομέα
  • Προστιθέμενη αξία των πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ
  • Ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας και της οικονομικής ανάπτυξης μέσω του GovTech
  • Βέλτιστες πρακτικές και ιστορίες επιτυχίας στον τομέα GovTech
  • Μελλοντικά σενάρια και οδικοί χάρτες εφαρμογής GovTech,

ενώ αναμένεται να προτείνει και συστάσεις πολιτικής.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έργου, που έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2024, θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά προγράμματα (boot camps) στη μεθοδολογία συνεργατικού σχεδιασμού υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη καθώς και δράσεις κινητοποίησης νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διασύνδεσής τους με τη δημόσια διοίκηση.

Περισσότερα για τις τρέχουσες προσκλήσεις συμμετοχής νεοφυών επιχειρήσεων σε boot camps διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων εδώ (προθεσμία υποβολής αιτήσεων 5/5/2023).

Οι στόχοι της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει τρεις βασικούς στόχους για την αποτελεσματική και στρατηγική στήριξη της ΕΕ στον ψηφιακό δημόσιο τομέα. Ανάμεσά τους είναι η διαδικτυακή διάθεση του 100% των βασικών δημόσιων υπηρεσιών, η εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε ιατρικά αρχεία και η χρήση λύσεων ψηφιακής ταυτότητας από το 80% των πολιτών.

Επιπλέον, η πρόταση Κανονισμού για τη διαλειτουργική Ευρώπη δίνει μεγάλη έμφαση στην προώθηση ενός οικοσυστήματος GovTech για τη στήριξη της καινοτομίας του δημόσιου τομέα και την προώθηση της χρήσης εργαλείων διαλειτουργικότητας μεταξύ των εταίρων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ο Κανονισμός αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο του GovTech στην επίτευξη ενός ψηφιακού δημόσιου τομέα που θα είναι αποτελεσματικός και στρατηγικός.

Επισημαίνεται ότι παράλληλα με την πλατφόρμα GovTech, επίκειται η εκκίνηση του έργου GovTech4All, στο πλαίσιο του Digital Europe Programme (DEP), το οποίο φιλοδοξεί να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν νέες ψηφιακές υπηρεσίες, να προωθήσουν καινοτόμες ψηφιακές κυβερνητικές λύσεις και να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες μπορούν να αλληλεπιδρούν και να διαλειτουργούν βάσει σχεδιασμού. Αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο υποβοήθησης των στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας GovTech Labs.

Το GovTech4All θα λειτουργήσει ως ένα Πανευρωπαίκό “εκκολαπτήριο” (incubator), ή αλλιώς μία σύμπραξη GovTech Labs από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ, με τον ρόλο της ΕΔΥΤΕ να είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πρωταγωνιστικός ήδη από τη φάση υποβολής της πρότασης αλλά και κατά το πλάνο λειτουργίας της πρώτης διετίας. Aποτελεί σύμπραξη ευρωπαϊκών GovTech Labs και θα ξεκινήσει να υλοποιείται το δεύτερο τετράμηνο του 2023. Η ΕΔΥΤΕ έχει ενεργή συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο ως επικεφαλής του πακέτου εργασίας που αφορά στην κλιμάκωση (scale-up), καθώς και συνεισφορά στους 3 πιλότους που έχουν προδιαγραφεί στο έργο: PILOT 1: Secure information in cross-border data spaces, PILOT 2: Helping EU citizens obtain social benefits with personal regulation assistant και PILOT 3: Startup challenge.

Πηγές: https://joinup.ec.europa.eu/interoperable-europe/news/european-commission-kicks-innovative-european-govtech-platform

https://joinup.ec.europa.eu/collection/govtechconnect