Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε κοινή θέση σχετικά με τη διαλειτουργική πράξη.  Αυτό σημαίνει ότι η πρόταση της πράξης για τη διαλειτουργική Ευρώπη μπορεί τελικά να μετατραπεί στο δίκαιο της ΕΕ και από τα δύο θεσμικά όργανα.  

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, Johannes Hahn, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσωρινή συμφωνία, δηλώνοντας: «Με την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη, σε λιγότερο από ένα έτος μετά την πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδεικνύουν την προθυμία τους να τονώσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτό αποφέρει άμεσα οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα αποτελεί ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την εξοικονόμηση κόστους για όλους τους εμπλεκόμενους.»

Στόχος της πράξης για τη διαλειτουργική Ευρώπη είναι η ενίσχυση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας των διευρωπαϊκών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός της ΕΕ. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο νόμος θεσπίζει μέτρα για τη θεμελιώδη ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την Ένωση και για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα της Ευρώπης.  

Θεσπίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας για τις δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ για τη στήριξη της διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων και στο οποίο μπορούν να συμφωνηθούν διαλειτουργικές και επαναχρησιμοποιήσιμες ψηφιακές λύσεις. Τα μέτρα αυτά θα εξαλείψουν τον διοικητικό φόρτο, συμπεριλαμβανομένων των νομικών, οργανωτικών, σημασιολογικών και τεχνικών εμποδίων, και θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη διασυνοριακή παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών που διατίθενται διαδικτυακά σε όλα τα πρόσωπα στην ΕΕ χωρίς διακρίσεις.   

Η εξασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης σε διασυνοριακές δημόσιες υπηρεσίες θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ, ιδίως εκείνων που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να συνταξιοδοτηθούν σε άλλο κράτος μέλος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 150 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ζούσαν σε μια παραμεθόρια περιοχή και 2 εκατομμύρια άνθρωποι ταξίδεψαν μεταξύ των κρατών μελών το 2017. 

Η πράξη έχει προταθεί από την Επιτροπή για να γίνει ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Τα κράτη μέλη τονίζουν όλο και περισσότερο την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαλειτουργικότητα στην ΕΕ, μεταξύ άλλων, με τις υπουργικές δηλώσεις που υπεγράφησαν το 2017 στο Ταλίν και το 2020 στο Βερολίνο. Επίσης, οι πολίτες που συμμετέχουν στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης ζήτησαν να διευκολυνθεί η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα. 

Η μεταγραφή του τελικού κειμένου του νόμου είναι ακόμη σε παραγωγή και θα δημοσιευθεί αργότερα. Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την επίσημη έκδοση. Η Επιτροπή προετοιμάζει ήδη το έδαφος για να εξασφαλίσει την ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή του νόμου.    

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Κάντε κλικ παρακάτω για να ανακαλύψετε:   

Press Release European Commission
Press Release EU Council  
The Interoperable Europe Act Commission proposal 
The Commission Communication
Q & A 
The Impact assessment report   
Commission Staff Working Document: The European Interoperability Framework for Smart Cities and Communities (EIF4SCC)   
The Evaluation of the EIF  

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu