Ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και το Διεθνές Πανεπιστήμιο διοργανώνουν κύκλο δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα με τίτλο: 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Τεχνητή Νοημοσύνη”. 

Οι δράσεις απευθύνονται  σε στελέχη του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα που επιθυμούν να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε τεχνολογίες αιχμής και πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προάγουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις υπηρεσίες τους. Απώτερος στόχος είναι η ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της ανάλυσης δεδομένων και ανοικτών δεδομένων και η πρακτική εφαρμογή εργαλείων σε σενάρια χρήσης με πραγματικά δεδομένα.

Στην πρώτη αυτή δράση, εισηγητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πανεπιστήμιο και από επιχειρήσεις, θα συναντηθούν με στελέχη και ειδικούς και θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στη χρήση της Επιστήμης των Δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης στους σύγχρονους οργανισμούς, τόσο από τεχνική όσο και από επιχειρησιακή σκοπιά. Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί επίδειξη σεναρίων ψηφιακού μετασχηματισμού με τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης μέσα από επιλεγμένα εργαλεία. Σε επόμενη δράση, που θα ανακοινωθεί σύντομα, προγραμματίζεται εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση έτσι ώστε το κοινό να αποκτήσει δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης αναλύσεων δεδομένων σε πραγματικά σενάρια. Ο κύκλος ολοκληρώνεται, με μία τρίτη δράση όπου θα σχηματιστούν ομάδες εργασίας, οι οποίες θα δουλέψουν σε πραγματικά προβλήματα και δεδομένα και θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματα και αποτελέσματα της δουλειάς τους σε ένα εργαστήριο διαμοιρασμού εμπειριών.

Αναλυτικότερα, η πρώτη δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν:

  • Οι στόχοι και οι δράσεις του κόμβου καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB
  • Οι ενέργειες και δράσεις που πραγματοποιούνται από Γενικές Διευθύνσεις και θεσμικά όργανα της ΕΕ στο τομέα της ανάλυσης των δεδομένων
  • Εφαρμογές της Επιστήμης των Δεδομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, από τον Account Manager της ανοιχτού κώδικα πλατφόρμας ανάλυσης δεδομένων KNIME
  • Σενάρια υλοποίησης με πραγματικά δεδομένα, από την ομάδα του DORG

Στο τέλος της δράσης, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις επόμενες δράσεις που προγραμματίζονται αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης Δράσης:

9:30 – 10:00Υποδοχή
10:00 – 10:15 (15 λεπτά)Παρουσίαση στόχων του έργου
Ιωάννης Μαγνήσαλης, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου
10:15 – 10:45 (30 λεπτά)Παρουσίαση του ευρωπαϊκού κόμβου Καινοτομίας GRdigiGOVinnoHUB
Ιωάννης Κωτσής – Γιανναράκης, Συντονιστής του Ευρωπαϊκού ψηφιακού κόμβου καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB
10:45– 11:00 (15 λεπτά)Παρουσίαση της Ερευνητικής Ομάδας Ψηφιακών Οργανισμών (DORG) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Χρήστος Μπερμπερίδης, Research and Teaching staff του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην Μηχανική Μάθηση με εστίαση στην επεξεργασία κειμένου|Συντονιστής της ομάδας του DORG
11:00– 11:30 (30 λεπτά)Παρουσίαση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιεί η Ε.Ε.
Ιωάννης Μαγνήσαλης, Υπεύθυνος Στρατηγικής και Σχεδιασμού Πληροφορικής | Επικεφαλής ομάδας επιστημόνων δεδομένων European Commission DIGIT
11:30 – 12:00 (30 λεπτά)Εφαρμογές της Επιστήμης Δεδομένων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα με το KNIME Masoud Panshiri, Account Manager της KNIME Schalk Gerber, Academic Alliance Department της KNIME
12:00 – 12:30 (30 λεπτά)Χρησιμοποιώντας την υποδομή δοκιμών μεγάλου δεδομένων (BDTI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
MariaClaudiaBodino, Υπεύθυνη Στρατηγικής και Σχεδιασμού Πληροφορικής | Επιστήμονας δεδομένων | Υπεύθυνος Έργου BDTI της ΕΕ
12:30 – 13:00Διάλειμμα
13:00 – 13:30 (30 λεπτά)


Μελέτη και προτάσεις βελτίωσης για την ποιότητα των δεδομένων που παρέχονται από το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών Mitos
Ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων του Εθνικού Μητρώο Διαδικασιών (ΕΜΔ) υιοθετώντας καλές πρακτικές του πεδίου και δημιουργία Δυναμικού Dashboard (PowerBI) για την ανάλυση και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων, με σκοπό να εντοπιστούν και να καταγραφούν δυνατότητες και προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας της διαθέσιμης πληροφορίας.
Ελένη Καπάνταη, Data Scientist Γεώργιος Πατρίκιος, Data Scientist Αλέξιος Μιχαηλίδης, Data Scientist
13:30 – 14:00 (30 λεπτά)
Μελέτη για τον εμπλουτισμό και την ανάλυση δομημένης πληροφορίας στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών με χρήση τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και γράφων γνώσεως.
Εξαγωγή και επεξεργασία της πληροφορίας των δεδομένων με τη χρήση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα KNIME και χρήση τεχνολογιών Γράφων Γνώσεως (KnowledgeGraphs – Νeo4j) και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) με σκοπό να συνεισφέρουν στο ΕΜΔ εντοπίζοντας σχέσεις μεταξύ των δεδομένων που μέχρι τότε δεν ήταν εμφανείς. Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Data Scientist Αλέξιος Μιχαηλίδης, Data Scientist
14:00 – 14:30 (30 λεπτά)
Σύνοψη και επόμενα βήματα
Ιωάννης Μαγνήσαλης, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου

Οι δράσεις θα έχουν υβριδική μορφή και η δια ζώσης παρακολούθηση θα φιλοξενείται σε χώρους του Πανεπιστημίου (Δ/νση: 14ο χλμ. Θεσ/νίκης – Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη, Κτίριο 1 – Αίθουσα Α5).

Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλη την σειρά των δράσεων ή την κάθε δράση μεμονωμένα.

Για εγγραφή στη διαδικτυακή παρακολούθηση της 1ης δράσης, μπορείτε να πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο https://digigov.innohub.gr/digital-transformation-event-online/

Για εγγραφή με διά ζώσης παρουσία στην 1η δράση μπορείτε να πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο. https://digigov.innohub.gr/digital-transformation-event/

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πλαίσιο υλοποίησης: Η σειρά σεμιναρίων υλοποιείται από την ομάδα DORG του ΔΙΠΑΕ στα πλαίσια του έργου GR digiGOV-innoHUB.