Για να επιτύχει ένα συνεργατικό και μετασχηματιστικό άλμα στην υπέρβαση των εμποδίων καινοτομίας, ο ΟΟΣΑ εγκαινιάζει ένα incubator καινοτομίας μεταξύ κυβερνητικών ομάδων (Gov2Gov) από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025. Υποστηριζόμενο από το πρόγραμμα «Horizon Europe» της ΕΕ, το incubator θα παράσχει έναν ασφαλή χώρο για τη διασυνοριακή συνεργασία των κυβερνητικών ομάδων. Υπό την αιγίδα μιας συμβουλευτικής επιτροπής και ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ, οι ομάδες θα μοιραστούν τις προκλήσεις και τα διδάγματα που αντλήθηκαν και θα σκεφτούν συλλογικά και δημιουργικά για πιθανή λύση.

Πραγματοποιούνται δύο διαδοχικές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για τη λειτουργία του εκκολαπτηρίου Gov2Gov. Η πρώτη πρόσκληση απευθύνεται σε αιτήσεις από κυβερνήσεις με προκλήσεις καινοτομίας («ιδιοκτήτες πρόκλησης»). Ένας προσεκτικά αναθεωρημένος και επιμελημένος κατάλογος προκλήσεων θα τροφοδοτήσει στη συνέχεια τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η οποία απευθύνεται σε κυβερνήσεις με πρακτική εμπειρία στην αντιμετώπιση μιας συγκρίσιμης πρόκλησης («πάροχοι λύσεων»). Οι ομάδες αυτές θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους όσον αφορά την πρωτοπορία της καινοτομίας και θα προβάλουν τις πρωτοβουλίες τους. Με την υποστήριξη μιας συμβουλευτικής επιτροπής, οι ιδιοκτήτες κυβερνητικών προκλήσεων και οι πάροχοι λύσεων θα συνδυαστούν για να συμμετάσχουν στη δομημένη ανταλλαγή επίλυσης προβλημάτων του εκκολαπτηρίου Gov2Gov.

Εάν είστε υπάλληλος του δημόσιου τομέα με μια πρόκληση καινοτομίας, τότε αυτό είναι για σας. Υποβάλετε την ομάδα σας και την πρόκληση καινοτομίας στη φόρμα επωαστηρίου Gov2Gov (μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο εδώ) έως τις 14 Ιανουαρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://oecd-opsi.org/blog/gov2gov-innovation-incubator-challenge/

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/