«Συνέργειες για την προώθηση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα» ήταν το θέμα συνάντησης εργασίας που διοργάνωσε, στις 29 Νοεμβρίου 2023, η ΕΕΤΤ ως μέλος του Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB. Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Κόμβου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που παρέχονται από τον Κόμβο προς τους δημόσιους φορείς, προκειμένου να αναπτύξουν και να εντάξουν στην καθημερινή λειτουργία τους καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες παρουσιάσεις:

Φωτογραφία πάνελ με ομιλητή τον Αντιπρόεδρο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καθηγητή Δ.Βαρουτά

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων, τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» και την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Οι συμμετέχοντες φορείς, είχαν την ευκαιρία, μεταξύ άλλων, να:

  • ενημερωθούν για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, σε συνεργασία με μία ολοένα μεγαλύτερη οικογένεια φορέων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης,
  • αποτυπώσουν, στο πλαίσιο συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και σε συνεργασία με τεχνικούς συμβούλους του Κόμβου, την ψηφιακή ωριμότητα και τις ανάγκες τους υπό μορφή προκλήσεων,
  • αντλήσουν ιδέες για έργα ψηφιακής διακυβέρνησης που μπορούν να βελτιώσουν την επιχειρησιακή λειτουργία τους.

Η συνάντηση εργασίας αποτελεί το πρώτο βήμα μίας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης της ψηφιακής ωρίμανσης κατά την οποία ο Κόμβος, ως ολοκληρωμένος μηχανισμός υποστήριξης και με τη συμβολή των τεχνικών συμβούλων του, θα βοηθήσει τους φορείς στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων που θα αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής. Στόχος είναι η υλοποίηση, μέσω fast-track διαδικασιών, των σχετικών έργων με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, οι φορείς θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξατομικευμένες υπηρεσίες του Κόμβου.

Κολάζ φωτογραφιών από τη συνάντηση