Ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB ανακοινώνει την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αντιμετώπιση καίριων θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στις σχέσεις τους με τη Δημόσια Διοίκηση και τα οποία εστιάζουν σε 5 τομείς:

  1. Πολυγλωσσική πρόσβαση στο gov.gr
  2. Ψηφιακός βοηθός του πολίτη
  3. Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δικαιοσύνη
  4. Ψηφιακή πρόσβαση ατόμων με αναπηρία
  5. Αντιμετώπιση των προβλημάτων και επιπτώσεων από τις πρόσφατες καταστροφές (Έκτακτη Ειδική Δράση)

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Νεοφυείς και MμΕ με εμπειρία και τεχνογνωσία, οι οποίες ασχολούνται με την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και το 5G, για την ψηφιακή καινοτομία του Δημόσιου Τομέα.

Η διαδικασία συμμετοχής ακολουθεί 4 βήματα:

Βήμα 1 – Συμμετοχή στην πρόσκληση / Υποβολή προτάσεων 

Αποστολή πρότασης για την επίλυση μιας συγκεκριμένης πρόκλησης  

Βήμα 2 – Παρουσίαση της πρότασης – (pitching)

Βήμα 3 – Ανάπτυξη της λύσης και δοκιμή

Βήμα 4 – Πιλοτική υλοποίηση, παρουσίαση αποτελεσμάτων και τελική αξιολόγηση

Ο κόμβος GR digiGOV-innoHUB θα παρέχει στους συμμετέχοντες  τις απαιτούμενες υπηρεσίες, τεχνογνωσία και υποδομές για την ολοκλήρωση των προτεινόμενων λύσεων  και θα αξιολογεί σε ενδιάμεσα στάδια την εξέλιξη της ετοιμότητας της λύσης αλλά και την ψηφιακή ωριμότητα των φορέων που εμπλέκονται, ώστε να διαμορφώνεται πρόγραμμα ανάπτυξης των απαιτούμενων δεξιοτήτων και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Ημερίδα ενημέρωσης (InfoDay), τεχνικών ερωτήσεων για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις: Για πληρέστερη ενημέρωση και για να απαντηθούν ερωτήματα των υποψηφίων, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση, στις 14/11/2023 και ώρα 17:00. Εγγραφές για συμμετοχή στο Info day: https://digigov.innohub.gr/infodays

Δείτε το πλήρες κείμενο της 1ης Ανοιχτής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στα ελληνικά εδώ και στα αγγλικά εδώ.

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής.

(Δείτε τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση εδώ)

Συνοπτική περιγραφή των προκλήσεων

1. Πολυγλωσσική πρόσβαση στο gov.gr

Η πρόκληση είναι να δημιουργηθεί ένα εύχρηστο σύστημα αυτόματης μετάφρασης για το gov.gr, το οποίο να μπορεί να χειριστεί την ειδική ορολογία που χρησιμοποιείται στη Δημόσια Διοίκηση. Το σύστημα αυτό θα βοηθήσει τους μη ελληνόφωνους χρήστες, όπως είναι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες ή οι τουρίστες, να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του gov.gr. Η λύση θα πρέπει να είναι προσαρμόσιμη και να ενσωματώνεται εύκολα στον gov.gr, καθιστώντας τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες πιο προσιτές για όλους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ.

2. Ψηφιακός βοηθός του πολίτη

Το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης δέχεται πολλές ερωτήσεις από πολίτες σχετικά με διάφορες υπηρεσίες και παροχές. Επειδή δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό και ο αριθμός των αιτημάτων αυξάνεται, είναι δύσκολο να απαντηθούν γρήγορα οι ερωτήσεις όλων. Επίσης, η εύρεση των σωστών πληροφοριών στους ιστότοπους είναι δυσχερής, ειδικά για όσους δεν έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία. Η πρόκληση, επομένως, είναι να βρεθεί τρόπος να χρησιμοποιηθεί η σύγχρονη τεχνολογία για να παρέχεται στους πολίτες εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και να διευκολύνεται η αλληλεπίδρασή τους με τους δικτυακούς τόπους. Μια πιθανή λύση είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού βοηθού, όπως ένα chatbot, που μπορεί να δώσει στους πολίτες τις βασικές πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με τις παροχές και να τους καθοδηγήσει στη σωστή υπηρεσία, πρόσωπο ή πληροφορία. Μια άλλη ιδέα είναι να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που να μπορεί να λαμβάνει αιτήσεις, να τις στέλνει στη σωστή ομάδα, να δίνει συμβουλές και να κοινοποιεί τα αποτελέσματα. Η πρόκληση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα.

3. Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δικαιοσύνη

Το ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης είναι πολύπλοκο με πολλές πληροφορίες, όπως δικογραφίες, καταθέσεις μαρτύρων και άλλα σχετικά έγγραφα που πρέπει να εξετάσουν οι δικαστές και οι δικαστικοί λειτουργοί. Οι διαδικασίες είναι αργές και μερικές φορές, μπορεί να παραλείπονται σημαντικές λεπτομέρειες. Η πρόκληση είναι να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα τεχνικές όπως η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (NLP) και η μηχανική μάθηση, για να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να διαβάζει και να αναλύει γρήγορα αυτά τα έγγραφα. Αυτό θα βοηθήσει τους δικαστές και τους δικαστικούς λειτουργούς να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται πιο αποτελεσματικά και να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. Η πρόκληση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης και των δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα.

4. Ψηφιακή προσβαση ατόμων με αναπηρία

To gov.gr, δεν είναι πλήρως προσβάσιμο για όλους τους χρήστες επι τους παρόντως. Τα άτομα με αναπηρία π.χ.  δυσκολεύονται να τη χρησιμοποιήσουν μόνα τους. Η μη υποστήριξη φωνητικών εντολών είναι ένα ζήτημα. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες δεν μπορούν να αναζητήσουν μια υπηρεσία ή να συμπληρώσουν μια φόρμα χρησιμοποιώντας μόνο τη φωνή τους. Η πρόκληση, επομένως, αφορά στη  δημιουργία ενός συστήματος που να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στις φωνητικές εντολές, ώστε να γίνει το gov.gr πιο φιλικό προς τους χρήστες. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει το gov.gr να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για την προσβασιμότητα στον ιστό (W3C/AAA) και θα διασφαλίσει ότι όλοι, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, μπορούν να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες χωρίς να εξαρτώνται από άλλους.

5. Αντιμετώπιση των προβλημάτων και επιπτώσεων από τις πρόσφατες καταστροφές

Οι πρόσφατες πλημμύρες στον Θεσσαλικό κάμπο και οι πυρκαγιές του καλοκαιριού, εκτιμάται ότι θα έχουν σημαντικές και μακροπροθεσμες επιπτώσεις στον Αγροδιατροφικό τομέα, στο Περιβάλλον, στον Τουρισμό. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς καλούνται να συμβάλουν στην χρησιμοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων αλλά και στην αξιοποίηση της πρόσφατης εμπειρίας για την βελτίωση των συστημάτων πρόβλεψης, ενημέρωσης και κινητοποίησης. 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των κατοίκων και επαγγελματιών των περιοχών που επλήγησαν.