Η εργαλειοθήκη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF) προσφέρει εργαλεία και καθοδήγηση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαλειτουργικών ψηφιακών υπηρεσιών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φιλοξενούμενη στο πλαίσιο του κόμβου παρακολούθησης της συλλογής του Εθνικού Διαλειτουργικού Παρατηρητηρίου Πλαισίου (NIFO), η εργαλειοθήκη του EIF μόλις ανανεώθηκε, με στόχο τη βελτίωση της φιλικότητας προς τον χρήστη και της δυνατότητας ανακάλυψης.

2pic eif

Στο πλαίσιο αυτό, επετεύχθησαν δύο βασικές βελτιώσεις. Πρώτον, η οπτική ταυτότητα της εργαλειοθήκης του EIF έχει ευθυγραμμιστεί με την υπόλοιπη πλατφόρμα, υιοθετώντας ένα νέο λογότυπο και στυλ. Δεύτερον, το εργαλείο έρχεται με μια νέα, απλοποιημένη δομή για εύκολη πρόσβαση στις κύριες σελίδες: πολιτική, λύσεις και κοινοτικός χώρος:

  • Πολιτική του EIF:  Να έχουν πρόσβαση σε καθεμία από τις 12 αρχές του EIF και να ανακαλύπτουν τις σχετικές συστάσεις τους, να συνδέουν τις ευρωπαϊκές νομικές πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές που διεξάγονται σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ.
  • Λύσεις του EIF: Χρησιμοποιήστε έναν διαδικτυακό βοηθό, μόλις ενσωματωμένο στη σελίδα, για να φιλτράρετε και να βρείτε επιχειρησιακές λύσεις που καλύπτουν την ευθυγράμμιση και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας.
  • Κοινότητα EIF: Μοιραστείτε πόρους και υλικά στην εργαλειοθήκη και συμμετέχετε σε συζητήσεις με άλλους χρήστες. 

Η νέα έκδοση της εργαλειοθήκης του EIF επιτρέπει ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες και πόρους που σχετίζονται με το EIF. Θα μπορείτε εύκολα να συμβουλευτείτε συστάσεις για να βελτιώσετε τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες σας, να φιλτράρετε μεταξύ των διαθέσιμων λύσεων για να ανακαλύψετε αυτές που ταιριάζουν καλύτερα στην περίπτωσή σας και να μοιραστείτε την εμπειρία σας με την κοινότητα. 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/