Ολοκληρώθηκε η 1η Εκπαιδευτική Δράση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη που διοργάνωσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) στα πλαίσια της συμμετοχής του στον Κόμβο Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, στις 8 Δεκεμβρίου 2023, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, με παράλληλη δυνατότητα εξ΄ αποστάσεως διαδικτυακής παρακολούθησης.

Η εκδήλωση αποτέλεσε το πρώτο μέρος κύκλου δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα σκοπός του οποίου είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση στελεχών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε τεχνολογίες αιχμής, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν 150 άτομα, τα οποία είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για την συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Υπήρξαν παρουσιάσεις από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Πανεπιστημίου και επιχειρήσεων, ενώ παρουσιάστηκαν και παραδείγματα χρήσης εργαλείων σε πραγματικά σενάρια. Παράλληλα, η μεγάλη συμμετοχή κατέστησε την εκδήλωση μοναδική ευκαιρία για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των στελεχών. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων εκδηλώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον από δημόσιους φορείς για χρήση των εργαλείων που παρουσιάστηκαν για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού τους. Η ομάδα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων για διμερής επαφές και τη σύνδεση τους με τον Κόμβο Καινοτομίας.

Τα κύρια θέματα που καλύφθηκαν από τις παρουσιάσεις περιλαμβάνουν:

  • Επεξήγηση των στόχων και δράσεων του Κόμβου Καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
  • Παρουσίαση εφαρμογών της Επιστήμης των Δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης σε σύγχρονους οργανισμούς.
  • Παρουσίαση ενεργειών και δράσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων.
  • Εφαρμογές της Επιστήμης των Δεδομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τη χρήση της πλατφόρμας ανάλυσης δεδομένων KNIME.
  • Παρουσίαση σεναρίων ψηφιακού μετασχηματισμού με τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικά δεδομένα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης ακολουθεί:

9:30 – 10:00Υποδοχή
10:00 – 10:15
(15 λεπτά)
Παρουσίαση στόχων του έργου
Ιωάννης Μαγνήσαλης, ΔΙ.ΠΑ.Ε., Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου και Υπεύθυνος Στρατηγικής και Σχεδιασμού Πληροφορικής | Επικεφαλής ομάδας επιστημόνων δεδομένων European Commission DIGIT (.pdf παρουσίαση)
10:15 – 10:45 (30 λεπτά)Παρουσίαση του ευρωπαϊκού κόμβου Καινοτομίας GR digiGOV–innoHUB
Ιωάννης Κωτσής – Γιανναράκης, Συντονιστής του Ευρωπαϊκού ψηφιακού κόμβου καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB (.pdf παρουσίαση) Προστασία και Διαχείριση Δεδομένων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Κωνσταντινοπούλου Βίκυ, Deputy DPO, ΕΔΥΤΕ (.pdf παρουσίαση)
10:45– 11:00 (15 λεπτά)Παρουσίαση της Ερευνητικής Ομάδας Ψηφιακών Οργανισμών (DORG) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Χρήστος Μπερμπερίδης, Research and Teaching staff στην Μηχανική Μάθηση με εστίαση στην επεξεργασία κειμένου|Μέλος της ομάδας Digιtal Organisations Research Group του ΔΙ.ΠΑ.Ε (.pdf παρουσίαση)
11:00– 11:30 (30 λεπτά)Παρουσίαση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιεί η Ε.Ε.
Ιωάννης Μαγνήσαλης, ΔΙ.ΠΑ.Ε., Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου και Υπεύθυνος Στρατηγικής και Σχεδιασμού Πληροφορικής | Επικεφαλής ομάδας επιστημόνων δεδομένων European Commission DIGIT (.pdf παρουσίαση)
11:30 – 12:00 (30 λεπτά)Εφαρμογές της Επιστήμης Δεδομένων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα με το KNIME Masoud Panshiri, Account Manager της KNIME Schalk Gerber, Academic Alliance Department της KNIME(.pdf παρουσίαση)
12:00 – 12:30 (30 λεπτά)Χρησιμοποιώντας την υποδομή δοκιμών μεγάλου δεδομένων (BDTI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Maria Claudia Bodino, Υπεύθυνη Στρατηγικής και Σχεδιασμού Πληροφορικής | Επιστήμονας δεδομένων | Υπεύθυνη Έργου BDTI της ΕΕ (.pdf παρουσίαση)
12:30 – 13:00Διάλειμμα
13:00 – 13:30 (30 λεπτά)

Μελέτη και προτάσεις βελτίωσης για την ποιότητα των δεδομένων που παρέχονται από το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (ΕΜΔ) Mitos
Ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων του Εθνικού Μητρώο Διαδικασιών (ΕΜΔ) υιοθετώντας καλές πρακτικές. Δημιουργία Δυναμικού Dashboard (PowerBI) για την ανάλυση και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων, με σκοπό να εντοπιστούν προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας της διαθέσιμης πληροφορίας.
Ελένη Καπάνταη, Γεώργιος Πατρίκιος, Αλέξιος Μιχαηλίδης, Data Scientists μέλη της ομάδας Digιtal Organisations Research Group του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (.pdf παρουσίαση)
13:30 – 14:00 (30 λεπτά)Μελέτη για τον εμπλουτισμό και την ανάλυση δομημένης πληροφορίας στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών με χρήση τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και γράφων γνώσεως.
Εξαγωγή και επεξεργασία δεδομένων με χρήση πλατφόρμας KNIME, χρήση τεχνολογιών Γράφων Γνώσεως (Knowledge Graphs – Νeo4j) και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) με σκοπό την εξαγωγή γνώσης και βελτίωση του ΕΜΔ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Αλέξιος Μιχαηλίδης, Data Scientists μέλη της ομάδας Digιtal Organisations Research Group του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (.pdf Παρουσίαση)
14:00 – 14:30 (30 λεπτά)Σύνοψη και επόμενα βήματα
Ιωάννης Μαγνήσαλης, ΔΙ.ΠΑ.Ε., Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου και Υπεύθυνος Στρατηγικής και Σχεδιασμού Πληροφορικής | Επικεφαλής ομάδας επιστημόνων δεδομένων European Commission DIGIT (.pdf παρουσίαση)

Δείτε ένα βίντεο από την εκδήλωση

To πλήρες video της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ

Πλαίσιο υλοποίησης: Η σειρά εκπαιδευτικών δράσεων υλοποιείται από την ομάδα DORG του ΔΙ.ΠΑ.Ε στα πλαίσια του έργου GR digiGOV-innoHUB.